Gospodarowanie odpadami, recykling, segregacja odpadów, odpady komunalne, wspólnota mieszkaniowa, ekologia, Aktualności, miejskie przedsiębiorstwo odpadów

MPO to sposób na właściwą gospodarkę odpadami?

Scenariusz Marek Habrych
Opublikowano dnia: 15.09.2022
Zaktualizowano: 18.09.2022

Odpady to problem nie tylko naszego miasta, ale całego kraju. Gospodarka odpadami wymaga odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na ochronę środowiska oraz zmniejszenie ich ilości. Czy firmy oczyszczania mogą być sposobem na poprawienie gospodarki odpadami? Na pewno tak, a oprócz tego możemy liczyć na zmniejszenie kosztów funkcjonowania miasta. Więcej na ten temat przeczytacie w dalszej części artykułu. 

Miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, czyli MPO, to podmioty odpowiedzialne za utrzymanie czystości w miastach. Mają one szeroki zakres obowiązków, a każdy mieszkaniec musi liczyć się z tym, że ich działalność w pewnym stopniu dotyka go bezpośrednio. Jak to wszystko funkcjonuje i czym różnią się MPO od typowych firm sprzątających?

Zrzut ekranu 2022-09-15 o 18.04.49

Wypróżnianie pojemników MolokDomino odbywa się za pośrednictwem ciężarówek z dedykowanym hakiem. MPO w Polsce są w posiadaniu tego typu rozwiązań.

Czym jest MPO czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania miasta? 

Jest to instytucja, która dba o czystość w mieście. Funkcjonuje ona na podstawie umowy z miastem, w którym świadczy swoje usługi. MPO jest więc odpowiedzialne za utrzymanie czystości w mieście, a także za ochronę środowiska. Warto wiedzieć, że istnieją różne rodzaje MPO, które mogą się od siebie różnić zakresem działania. 

Miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania mają szeroki zakres obowiązków. Do ich głównych zadań należy utrzymanie czystości na ulicach, w parkach i innych miejscach publicznych. MPO są także odpowiedzialne za odbieranie i utylizację śmieci. Warto wiedzieć, że działalność MPO nie ogranicza się tylko do utrzymania czystości w mieście. MPO są także odpowiedzialne za edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Działalność MPO jest ściśle regulowana przez prawo. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje MPO, które mogą się od siebie różnić. Pierwsze to MPO komunalne, które są utworzone przez miasta. Drugi rodzaj to MPO spółki akcyjne, które są utworzone przez przedsiębiorstwa. Każdy rodzaj MPO ma inny zakres działania i obowiązków.  

MPO komunalne są odpowiedzialne za utrzymanie czystości w mieście. Do ich głównych zadań należy odbieranie i utylizacja śmieci, a także sprzątanie ulic i innych miejsc publicznych. MPO komunalne są także odpowiedzialne za edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. 

MPO spółki akcyjne są utworzone przez przedsiębiorstwa i działają na ich behalf. Są one odpowiedzialne za utrzymanie czystości w mieście, a także za ochronę środowiska. MPO spółki akcyjne mogą się od siebie różnić zakresem działania, a ich obowiązki są ściśle określone przez prawo. Każdy mieszkaniec miasta musi liczyć się z tym, że ich działalność w pewnym stopniu dotyka go bezpośrednio. Warto więc wiedzieć, jak funkcjonują MPO i czym się różnią od typowych firm sprzątających. 

Typowe firmy sprzątające działają na podstawie umów cywilnoprawnych. Są one zobowiązane do utrzymania czystości w miejscach, które są im powierzone. Firmy te mogą się od siebie różnić zakresem działania i obowiązkami.

Co należy do zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania?

Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania mają szeroki zakres obowiązków, które:

 • utrzymanie czystości w mieście - czyli dostarczanie narzędzi do segregacji odpadów komunalnych, informowanie o wywozie śmieci nietypowych oraz ich programowanie w kalendarzach.
 • odbieranie i utylizacja śmieci - zbieranie odpadów komunalnych z spółdzielni mieszkaniowych oraz dokładne czyszczenie kontenerów.
 • sprzątanie ulic i innych miejsc publicznych - oczyszczanie miasta po np. imprezach masowych.
 • edukacja społeczeństwa - akcje wspierające działalność na rzecz środowiska i recyklingu.

Podsumowując, miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania to instytucje odpowiedzialne za utrzymanie czystości w mieście.

➡️ Dowiedz się jak Molok może pomóc z segregacji odpadów?

Zrzut ekranu 2022-09-15 o 17.39.03

Niepokojące są dane dotyczące nielegalnych wysypisk śmieci. Nie jest to bezkosztowe. Aż 100 tysięcy złotych dla starostwa, to również uderzenie w kieszenie mieszkańców.

➡️ Przeczytaj więcej na temat gospodarki odpadami we wspólnotach.

Zasady segregacji i odbioru odpadów

Segregacja odpadów to podstawa właściwego gospodarowania odpadami. Bez segregacji łatwo o mieszanie frakcji, a tym samym o utrudnione segregowanie ich na poszczególne kategorie. Firma oczyszczania miasta powinna więc zadbać o to, aby każdy mieszkaniec segregował swoje śmieci.

Odpady segregujemy ze względu na:

 • rodzaj
 • kategorię
 • frakcję

Do segregacji odpadów stosuje się następujące pojemniki:

 • plastikowe,
 • szklane,
 • metalowe,
 • papierowe.

Pojemniki umieszczamy w miejscach ogólnodostępnych i oznakowane. Wszystkie opakowania zbieramy w jednym miejscu, segregujemy i wyrzucamy do odpowiednich pojemników.

2b-1

Segregacja to jeden z najważniejszy elementów w poprawnym funkcjonowaniu MPO. W dalszym ciągu dochodzi do wielu błędów, które powodują, zwiększanie kosztów wywozu odpadów. 

Jak często odbierane są odpady komunalne przez MPO?

Odpady segregowane są odbierane przez MPO w następujących terminach:

 • papier – raz w tygodniu,
 • plastik, metal i szkło – dwa razy w miesiącu,
 • frakcja resztkowa – cztery razy w roku.

Warto pamiętać o segregacji odpadów, ponieważ dzięki temu możemy zadbać o środowisko naturalne. segregacja odpadów to także sposób na oszczędzanie pieniędzy – im lepiej segregujemy, tym mniej odpadów trafia na wysypiska. A to oznacza mniejsze koszty utylizacji.

Pamiętajmy więc o segregowaniu odpadów – to nasz obowiązek i przyjemność dla środowiska!

W jaki sposób można usprawnić gospodarkę odpadami komunalnymi?

Istnieje wiele sposób na usprawnianie gospodarki odpadami oraz zacieśnienie współpracy z MPO. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to jak funkcjonuje segregacja odpadów w naszej spółdzielni mieszkaniowej czy mieście. Jeśli odpady nie są segregowane w odpowiedni sposób, powoduje to zwiększenie kosztów, kary oraz opóźnienia. Jednym z głównych powodów takich sytuacji jest w dużej mierze niska świadomość potrzeby segregacji oraz nieintuicyjne kontenery na odpady. Zamieszanie dodatkowo wprowadza liczba frakcji oraz ich oznakowanie i niedostosowanie do potrzeb danej lokalizacji.

To wywołuje frustrację i powoduje, że mieszkańcy miasta jak i osiedli mają wrażenie, że toną w odpadach.

 

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Co można zrobić, żeby usprawnić gospodarkę odpadami komunalnymi?

 1. Edukować w temacie segregacji odpadów, ekologii oraz zrównoważonej gospodarki odpadami. To zadanie może być podzielone między miejskie przedsiębiorstwa a spółdzielnie i samorządy.
 2. Wspierać segregację poprzez inwestycje w proste i funkcjonalne rozwiązania takie jak np. kontenery półpodziemne. Takie narzędzie nie dość, że jest intuicyjne to jeszcze dodatkowo, pozwala na oszczędność miejsca i jest dostępne dla wszystkich osób: dzieci, niepełnosprawnych i osób starszych.
 3. Zadbać o częstotliwość wywozów i jasne informowanie mieszkańców na temat planowanych opróżniania koszy i kontenerów. Zwłaszcza biorąc pod uwagę odpady nietypowe.

Czy MPO jest gwarancją bezpieczeństwa?

Tak, jeśli spojrzeć na potrzeby mieszkańców oraz to w jaki sposób funkcjonują miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, to nie trudno jest zobaczyć, że dają one poczucie stabilności nie tylko mieszkańcom ale również miastu.

MPO to również gwarancja nowoczesnych ciężarówek, które będą odpowiedzią na innowacyjne metody opróżnia kontenerów np. tych półpodziemnych, których opróżnianie odbywa się za pomocą specjalnej ciężarówki z hakiem.

Dodatkowo to MPO to również stabilność cen i harmonogramów. Jako publiczne przedsiębiorstwa, MPO są regulowane prawnie zgodnie z ustawą. Harmonogramy jak i ceny nie mogą i nie powinny być zmieniane w toku roku, chyba, że ustawa przewiduje inaczej. To dla miasta i mieszkańców pewność, że ich interesy i portfele są bezpieczne.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Zrzut ekranu 2022-09-15 o 17.49.03

Dane dotyczące odpadów komunalnych pokazują, że bez segregacji prędzej czy później możemy utonąć w śmieciach. Ekologia przewiduje rozwiązania, które mogą zatrzymać ten proceder.

Pobierz przewodnik dotyczący gospodarki odpadami

wiecej-o-odpadach-bio-400px

Wypełnij formularz, aby otrzymać przewodnik

 

Marek Habrych

Autor Marek Habrych

Kierownik projektu w Molok Oy