Molok Polska - Blog | odpady szklane

Na blogu Molok dzielimy się pomysłami i i wskazówkami na temat zarządzania odpadami oraz gospodarki o zamkniętym obiegu.

recykling odpadów szklanych, utylizacja szkła, odpady szklane, recykling butelek

Odpady szklane – jak wygląda recykling i utylizacja szkła i butelek?

Szkło jest, obok tworzywa sztucznego, najpowszechniej stosowanym materiałem opakowaniowym. Jest jednak bezpieczniejsze, ponieważ nie wpływa negatywnie na przechowywaną żywność czy napoje. Aby mimo wszystko nie obciążać nadmiernie środowiska produkcją...

29.03.2022 Molok