Nasza Polityka prywatności

Każda osoba ma prawo wiedzieć, jakiego rodzaju informacje na jej temat są przechowywane w różnych rejestrach.
Prawo do wglądu do danych, skorzystanie z prawa do wglądu do danych i prawa do ich skorygowania są regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Najważniejsze rejestry osób Molok zawierające informacje o klientach i współpracy oraz opisy sposobów ochrony ich danych osobowych są omówione poniżej według poszczególnych rejestrów osób. Inne zasady zachowania poufności informacji dotyczące rejestrów osób zostaną dostarczone oddzielnie na żądanie.


Customer Register

Prospects, Potential customers register

Newsletter register

Recruitment register


Sertificate-GDPR-2023-English