Case Study

Bydgoszcz inwestuje w półpodziemne pojemniki na odpady komunalne

Scenariusz Molok
Opublikowano dnia: 27.10.2022
Zaktualizowano: 27.10.2022

W Bydgoszczy pojawił się nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obejmuje półpodziemne pojemniki firmy MolokDomino. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybrała firmę Molok, ponieważ Fińskie rozwiązanie, jest zarówno skuteczne, jak i przyjazne dla środowiska. Umieszczone pod ziemią, zajmują mniej miejsca i są mniej widoczne. Zmniejsza to również ryzyko wandalizmu i sprawia, że system jest bardziej bezpieczny. Pojemniki są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, więc są również bardzo przyjazne dla środowiska.

System działa już od kilku miesięcy i sama spółdzielnia jest bardzo zadowolone z efektów. Pojemniki znacznie zmniejszyły ilość produkowanych odpadów komunalnych, a także ułatwiły recykling. Dzięki temu dzięki inwestycjom Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest teraz czystszym i bardziej zrównoważonym miastem.

➡️ Zmień swoją wspólnotę razem z Molok!

6a89271a-7307-470f-9fea-37a54283c134 (2)

Nowe kontenery stanęły na jednym z osiedli w Bydgoszczy. Sześć frakcji MolokDomino ma na celu wspomóc gospodarkę odpadami w okolicy, pozostając jednocześnie estetycznymi.

Problemy z gospodarką odpadami Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, liczącą prawie 200 000 członków. Ma siedzibę w Bydgoszczy i świadczy usługi mieszkaniowe, komunalne i handlowe dla swoich mieszkańców.

Spółdzielnia od wielu lat zmaga się z problemem gospodarki odpadami. Istniejące boksy na śmieci są często pełne i nie ma w nich wystarczająco dużo miejsca na różne frakcje odpadów. W związku z tym pojemniki są ustawiane poza wiatą, co jest nieestetyczne i może przyciągać szkodniki.

Wśród napotkanych problemów Molok Polska zidentyfikował:


✅Zbyt małe pojemnik na odpady, 

✅Nieestetyczne wiaty, 

✅Brak miejsca. 

Jakie były oczekiwania wobec nowych rozwiązań? 

Spółdzielnia oczekiwała, że nowe półpodziemne pojemniki MolokDomino pomogą zmniejszyć ilość produkowanych odpadów komunalnych. Liczyła również na to, że pojemniki ułatwią recykling, ponieważ różne frakcje będzie można umieszczać w różnych pojemnikach. 

Molok Polska postanowiła odpowiedź na potrzeby spółdzielni oraz znaleźć rozwiązanie, które na zawsze rozwiąże problemy z gospodarką odpadami komunalnymi w jednej z lokalizacji.

Jako rozwiązanie zostały zaproponowane kontenery MolokDomino, które dzięki swojej nieskończonej liczbie konfiguracji oraz kompaktowości jest w stanie pomieścić wszystkie wymagane przez prawo frakcje, zajmując jednocześnie maksymalnie dwa miejsca parkingowe. 

➡️ Zmień swoją wspólnotę razem z Molok!

Instalacja oraz wybrane rozwiązanie do gospodarki odpadami 

Na terenie jednych z lokalizacji spółdzielni zostały zainstalowane kontenery półpodziemne MolokDomino, które charakteryzują się tym, że aż 60% ich powierzchni znajduje się pod ziemią. To pozwala na składowanie większej ilości odpadów, jednocześnie zmniejszając liczbę opróżniania kontenerów. 

Od strony instalacyjnej, cykl był zrealizowany w trzech etapach, którego finałem było stworzenie finalnego punktu:

Etap 1: Rozbiórka starej wiaty śmietnikowej wraz z podbudową. Wszystkie prace zostały wykonane w ciągu jednego dnia roboczego. 

Etap 2: Prace ziemne - czyli wykop pod kontener oraz montaż pojemników półpodziemnych MolokDomino. Etap 2 również został zrealizowany w ciągu jednego dnia.

Etap 3: Prace brukarskie wokół pojemników – czyli ponowne ułożenie chodnika oraz kostki. 

W efekcie prac, spółdzielnia obecnie dysponuje nowymi pojemnikami w następującej konfiguracji: 

♻ 5 m³ – plastik

♻ 5 m³ – papier

♻ 5 m³ – odpady zmieszane

♻ 1,6 m³ - odpady zmieszane

♻ 1 m³ - odpady bio

♻ 1,6 m³ -  szkło. 

893801e3-3355-4130-ae88-0ea4a9a29f04

Dobrze zaprojektowany punkty zbiórki odpadów jest pierwszym etapem w osiągnięciu celów recyklingu i drogą do stworzenia przyjaznego miejsca do życia. 

Jak inwestycja została przyjęta przez mieszkańców osiedla? 

Inwestycja w półpodziemne pojemniki MolokDomino została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pojemniki są bardziej estetyczne niż poprzednie boksy na śmieci, zwierzęta nie mają dostępu do śmieci, a śmieci nie rozsypują się. Dzięki temu członkowie spółdzielni są znacznie szczęśliwsi i bardziej zadowoleni ze swoich warunków życia.

Dzięki tym inwestycjom Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest na dobrej drodze by być czystszym i bardziej zrównoważonym miejsce do życia.

Spółdzielnia planuje dalsze inwestycje w system MolokDomino. Dwie kolejne lokalizacje są już w fazie projektowania, a szczegóły są uzgadniane. Dzięki takim inwestycjom Polskie miasta mają szansę dorównać zachodnim sąsiadom i bez problemów osiągnąć cele Europejskie dotyczące poziomu recyklingu.  

“Podstawowymi korzyściami stosując pojemniki półpodziemne to: oszczędność miejsca, zwarta zabudowa, optymalna konfiguracja dzięki możliwości różnorodnego podziału, zagłębienie śmieci poniżej poziomu terenu minimalizuje nieprzyjemne zapachy, estetyka wykonania, wpisuje się w przyjemniejszy krajobraz osiedla. MolokDomino to sposób na zrównoważoną gospodarkę odpadami oraz odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców. Dlatego już planujemy kolejne inwestycje.” Barbara Bernasińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

➡️ Zmień swoją wspólnotę razem z Molok!