Gospodarowanie odpadami, recykling, segregacja odpadów, odpady komunalne, wspólnota mieszkaniowa, ekologia, Aktualności, miejskie przedsiębiorstwo odpadów

Niski poziom segregacji odpadów komunalnych? Może problemem tkwi w systemie?

Scenariusz Marek Habrych
Opublikowano dnia: 29.11.2022
Zaktualizowano: 02.01.2023

Nie jest tajemnicą, że segregacja odpadów komunalnych w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia. Statystyki mówią same za siebie - tylko około jedna czwarta Polaków regularnie segreguje swoje odpady. Skąd bierze się ta niechęć do segregacji? Jedną z przyczyn może być fakt, że system gospodarki odpadami komunalnymi w naszym kraju nie jest dobrze rozwinięty. W wielu miastach nie ma osobnych pojemników na różne rodzaje odpadów, a nawet jeśli są, to często są one niewystarczające. To utrudnia ludziom prawidłową segregację odpadów.

Infografika_segregacja_w_UE

Do 2035 roku zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej wszystkie kraje członkowskie powinny osiągnąć 65% poziom recyklingu odpadów. 

Innym powodem, dla którego segregacja odpadów komunalnych nie jest bardziej rozpowszechniona, może być brak edukacji na ten temat. Wielu ludzi po prostu nie wie, jak i dlaczego powinni segregować swoje odpady. Nie wiedzą też co dzieje się z odpadami komunalnymi po ich zebraniu. Gdyby więcej osób było świadomych korzyści płynących z segregacji odpadów komunalnych, prawdopodobnie chętniej by ją wykonywali.

Co zatem można zrobić, żeby poprawić segregację odpadów komunalnych w Polsce? Po pierwsze, należy usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi. Powinno być więcej lepszych pojemników na różne rodzaje odpadów i powinny być one łatwo dostępne dla wszystkich. Po drugie, należy zwiększyć edukację na temat segregacji odpadów komunalnych. Można to zrobić w szkołach lub poprzez kampanie społeczne. Dzięki poprawie infrastruktury i większej świadomości społecznej segregacja odpadów komunalnych w Polsce z pewnością stanie się bardziej powszechna.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Czym jest segregacja odpadów komunalnych?

Segregacja odpadów komunalnych to proces oddzielania różnych rodzajów odpadów komunalnych, aby można je było poddać recyklingowi lub odpowiednio zutylizować. 

Zrzut ekranu 2022-11-29 o 22.40.38

Recykling kojarzy nam się w większości z plastikiem i papierem. Ale to nie jedyne odpady, które można poddać ponownej obróbce. Również odpady bio mogą być ponownie użyte.

Co reguluje segregację odpadów komunalnych?

W Polsce segregacja odpadów komunalnych jest regulowana przez Ustawę o odpadach z 2012 roku.

Jakie są zasady segregacji odpadów komunalnych?

Zasady segregacji odpadów komunalnych różnią się w zależności od rodzaju odpadów komunalnych. Ogólnie jednak wszystkie odpady komunalne muszą być podzielone na trzy kategorie: odpady ulegające biodegradacji, odpady nadające się do recyklingu i odpady nienadające się do recyklingu.

Jakie są korzyści z segregacji odpadów komunalnych?

Segregacja odpadów komunalnych przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pomaga ona zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, które trafia na wysypiska śmieci. Po drugie, pomaga w recyklingu większej ilości odpadów komunalnych, co pozwala zaoszczędzić energię i zasoby. Wreszcie, może też stworzyć miejsca pracy w przemyśle recyklingowym.

 

Zrzut ekranu 2022-09-15 o 17.49.03

W 2020 roku statystyczny Polak wyprodukował ponad 340 kg odpadów - z czego jedynie 40,8% było odpadami recyklingowymi. To w dalszym ciągu za mało.

Jakie są wyzwania związane z segregacją odpadów komunalnych?
Jednym z wyzwań związanych z segregacją odpadów komunalnych jest to, że wymaga ona dobrze rozwiniętej infrastruktury. Musi być wystarczająco dużo pojemników na różne rodzaje odpadów komunalnych i muszą one być łatwo dostępne dla wszystkich. Kolejnym wyzwaniem jest edukacja społeczeństwa na temat segregacji odpadów komunalnych. Wiele osób nie jest świadomych korzyści płynących z segregacji odpadów komunalnych, dlatego nie mają motywacji do jej prowadzenia.

Jak jest zbudowany system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce?

W systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce występują trzy kluczowe podmioty. 

✅ Rząd/władze lokalne

Odbiorcy odpadów komunalnych

Spalarnie odpadów komunalnych

Władze państwowe/lokalne są odpowiedzialne za ustalanie polityki i przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Zwykle mają też umowę z firmami odbierającymi odpady komunalne. Zbieracze odpadów komunalnych są odpowiedzialni za zbieranie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i firm. Sortują odpady, a następnie sprzedają je do spalarni odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów komunalnych spalają odpady w celu wytworzenia energii

Kopia Bydgoszcz Case Study_Deck

Obowiązki samorządów i gmin w ramach gospodarki odpadami są proste i nie powinno się o nich zapominać. Współpraca między lokalną władzą a spółdzielniami mieszkaniowymi, ma szansę zmienić recykling odpadów.

Kto więc jest odpowiedzialny za segregację odpadów komunalnych?

To w rzeczywistości za segregację odpadów komunalnych odpowiedzialne są firmy zbierające odpady. Często jednak nie robią tego zbyt dobrze. Dzieje się tak dlatego, że nie są zachęcani do segregowania odpadów komunalnych. W rzeczywistości taniej i łatwiej jest im po prostu sprzedawać zmieszane odpady komunalne do spalarni.

Oznacza to, że spalarnie odpadów komunalnych spalają zmieszane odpady komunalne, co nie jest idealne z punktu widzenia środowiska. Co więcej, oznacza to, że rząd/władze lokalne nie robią zbyt wiele, żeby zachęcić lub zmobilizować do segregacji odpadów komunalnych

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji byłoby stworzenie zachęt finansowych dla firm zbierających odpady komunalne do ich segregowania. Na przykład rząd/władze lokalne mogłyby przyznać im premię za każdą tonę zebranych przez nich odpadów komunalnych, które są segregowane

Innym sposobem na poprawę sytuacji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat segregacji odpadów komunalnych. Można to zrobić poprzez kampanie, programy edukacyjne itp

Dlaczego w polskich miastach jest taki problem z segregacją odpadów komunalnych?

System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest zorganizowany w sposób, który nie zachęca ludzi do segregowania odpadów. Dzieje się tak z kilku powodów:

- po pierwsze, koszty wywozu odpadów komunalnych ponosi miasto, niezależnie od tego, czy odpady są segregowane, czy nie. Oznacza to, że nie ma finansowej zachęty dla mieszkańców do segregowania odpadów

- po drugie, większość firm odbierających odpady komunalne odbiera tylko zmieszane odpady komunalne, więc nawet jeśli mieszkańcy segregują swoje odpady, to i tak często muszą wrzucać je do jednego pojemnika

- po trzecie, nie ma jasnych wytycznych, co i jak należy segregować, co dezorientuje mieszkańców. W rezultacie wiele osób po prostu nie zadaje sobie trudu, by próbować segregować odpady

Brak segregacji ma wiele konsekwencji. Po pierwsze, zwiększa ilość odpadów komunalnych, które trafiają na wysypiska. Po drugie, zmniejsza ilość odpadów komunalnych, które można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Wreszcie, zwiększa koszty zarządzania odpadami komunalnymi dla miast

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Co zatem można zrobić, żeby zachęcić ludzi do segregowania odpadów komunalnych?

- zwiększyć świadomość korzyści płynących z segregacji poprzez kampanie edukacyjne i marketingowe

- ułatwić ludziom segregację poprzez dostarczenie jasnych wytycznych i łatwej w użyciu infrastruktury

- zapewnij zachęty finansowe dla mieszkańców, którzy segregują swoje odpady komunalne

Przy odrobinie wysiłku można zmienić nawyki ludzi i zwiększyć poziom segregacji odpadów komunalnych. Miałoby to pozytywny wpływ na środowisko i gospodarkę.

Zrzut ekranu 2022-11-29 o 22.51.46

Odpowiednio stworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów, ma duże szanse wspomóc sam proces recyklingu w dowolnej lokalizacji.

Jakie są korzyści z segregacji odpadów komunalnych?

Segregacja odpadów komunalnych przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, zmniejsza ona ilość odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska. Po drugie, zwiększa ilość odpadów komunalnych, które można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Po trzecie, obniża koszty zarządzania odpadami komunalnymi ponoszone przez miasta. Wreszcie, ma pozytywny wpływ na środowisko

Segregacja odpadów komunalnych jest więc rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich zainteresowanych. Jest dobra dla środowiska, dobra dla gospodarki i dobra dla mieszkańców miast.

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji byłoby stworzenie zachęt finansowych dla firm zbierających odpady komunalne do ich segregowania. Na przykład rząd/władze lokalne mogłyby przyznać im premię za każdą tonę zebranych odpadów komunalnych, które zostały posegregowane

Innym sposobem poprawy sytuacji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat segregacji odpadów komunalnych. Można to zrobić poprzez kampanie, programy edukacyjne itp.

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne?

Istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas segregacji odpadów komunalnych. Po pierwsze, wszystkie odpady należy segregować na trzy kategorie: papier/karton, plastik/metal i szkło. Po drugie, każdy rodzaj odpadów powinien być umieszczony w osobnym pojemniku. Po trzecie, pojemniki powinny być wyraźnie oznakowane odpowiednim rodzajem odpadów

Ważne jest, aby pamiętać, że segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdego mieszkańca miasta. Poprzez prawidłową segregację odpadów komunalnych wszyscy możemy przyczynić się do tego, że nasze miasta staną się czystszymi i bardziej zrównoważonymi miejscami do życia.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.Zrzut ekranu 2022-09-15 o 17.39.03

Dane dotyczące wysypisk śmieci pokazują, że bez segregacji prędzej czy później możemy utonąć w śmieciach. Ekologia przewiduje rozwiązania, które mogą zatrzymać ten proceder.

 

Jakie istnieją narzędzia do segregacji odpadów komunalnych?

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do segregacji odpadów komunalnych. Przykładem jest Molok, czyli pojemnik półpodziemne, do których można prawie wszystkie typy odpadów komunalnych. Dzięki schowaniu 60% pojemnika pod ziemią, mają one lepszą przepustowość, mieszczą więcej odpadów. Oznaczenie również ma znaczenie. Dzięki swojej prostej estetyce, oznaczenie nie wprowadza zamieszania i z łatwością, nawet Ci oporni będą w stanie odnaleźć odpowiedni kontener.

Zrzut ekranu 2022-11-29 o 23.03.46

Korzyści z MolokDomino jest wiele - jednak w kontekście recyklingu odpadów, to jest zmniejszenie liczby planowanych wywozów śmieci oraz proste i jasne oznaczenia.

Jak przyszłość dla segregacji odpadów odpadami? 

Patrząc w przyszłość, istnieje szereg rozwiązań, które mogą pomóc w zwiększeniu segregacji odpadów komunalnych. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie inteligentnych pojemników. Kosze te posiadają czujniki, które potrafią wykryć, kiedy są pełne i należy je opróżnić. Mogą one również wysyłać dane do urzędników miejskich o ilości odpadów komunalnych zbieranych każdego dnia. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy systemów zarządzania odpadami komunalnymi i zwiększenia wskaźników segregacji 

Ostatnim rozwiązaniem jest zastosowanie systemów nagród. Systemy te mogłyby stanowić zachętę finansową dla mieszkańców, którzy segregują odpady komunalne. Na przykład rząd/władze lokalne mogłyby przyznać firmom odbierającym odpady komunalne premię za każdą tonę zebranych odpadów komunalnych, które zostały posegregowane 

Wszystkie te rozwiązania mogą pomóc w walce o osiągnięcie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów komunalnych. Przy odrobinie wysiłku wszystkich zaangażowanych osób, możemy uczynić nasze miasta czystszymi, bardziej zrównoważonymi i zamożniejszymi miejscami do życia.

W jaki sposób Molok może pomóc w segregacji odpadów komunalnych? 

Molok to system półpodziemnych pojemników, które mogą pomieścić prawie wszystkie rodzaje odpadów komunalnych. Dzięki ukryciu 60% pojemnika pod ziemią, mają one lepszą pojemność, mieszcząc więcej odpadów. Oznakowanie również robi różnicę.

Dzięki prostej estetyce oznakowanie nie wprowadza zamieszania i z łatwością nawet oporni będą mogli znaleźć właściwy pojemnik. Molok wspomaga więc segregację, poprzez bardziej intuicyjne oznakowanie. Dodatkowo Molok posiada więcej miejsca do przechowywania odpadów, co czyni go idealnym rozwiązaniem do segregacji odpadów komunalnych.

Warto tutaj również nadmienić, że pojemność kontenerów Molok pozwala na rzadsze opróżnianie kontenerów, co zmniejsza automatycznie ilość emitowanego CO2 przez śmieciarki, które w przypadku tradycyjnych kontenerów muszą kursować częściej.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

1

W jaki sposób system Molok przyczynia się do bardziej zrównoważonego środowiska? Na przykład poprzez redukcję emisji CO2. 

Pobierz przewodnik dotyczący gospodarki odpadami

wiecej-o-odpadach-bio-400px

Wypełnij formularz, aby otrzymać przewodnik

 

Marek Habrych

Autor Marek Habrych

Kierownik projektu w Molok Oy