Korzyści z wykorzystania kontenerów półpodziemnych

Marek Habrych 10.08.2023

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami komunalnymi staje się coraz bardziej krytycznym elementem wizji zrównoważonej przyszłości miast. Obok zmiany mentalności obywateli i wprowadzenia skutecznej segregacji odpadów, kluczowe jest także wykorzystanie nowych technologii, które pomogą w realizacji tych celów. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań są kontenery półpodziemne, które pozwalają na efektywne i higieniczne zarządzanie odpadami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej koncepcji i dowiemy się, w jaki sposób samorządy mogą z niej korzystać.

molok-image (14)Zaawansowane kontenery półpodziemne umożliwiają efektywniejsze gromadzenie odpadów, co przekłada się na mniejszą ilość odbiorów i niższe koszty.

Kontenery półpodziemne – co to jest?

Kontenery półpodziemne to specjalne pojemniki na odpady, z których znaczna część umieszczona jest pod ziemią. Zasada ich działania jest prosta, ale innowacyjna. Dzięki temu, że większość pojemnika znajduje się pod powierzchnią ziemi, kontenery półpodziemne mogą pomieścić więcej odpadów, jednocześnie zajmując mniej przestrzeni na powierzchni.

Ale to nie jedyny atut takiego rozwiązania. Dzięki przechowywaniu odpadów pod ziemią, kontenery półpodziemne pozwalają na lepsze utrzymanie temperatury wewnątrz pojemnika, co z kolei minimalizuje rozwój bakterii i ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Jest to szczególnie ważne w przypadku gorących miesięcy letnich, kiedy tradycyjne kontenery na śmieci często stają się źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Porozmawiaj z Ekspertem

A jak wypadają kontenery półpodziemne w porównaniu z wiatami śmietnikowymi?

 

Kontenery półpodziemne

Wiata śmietnikowa 

Miejsce

Kontenery półpodziemne, dzięki swojej konstrukcji, zajmują mniej miejsca na powierzchni, co jest szczególnie korzystne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich.

Wiaty na kontenery zajmują znacznie więcej miejsca, co może być problematyczne, szczególnie w ciasnych przestrzeniach miejskich.

Estetyka

Kontenery półpodziemne są mniej widoczne i lepiej komponują się z otoczeniem, co poprawia estetykę miejsca.

Tradycyjne wiata na kontenery często nie wpisują się w otoczenie i mogą psuć estetykę miejsca.

Zapachy

Dzięki przechowywaniu odpadów pod ziemią, kontenery półpodziemne pomagają ograniczyć rozwój bakterii i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Wiata na kontenery, ze względu na otwarte przechowywanie odpadów, mogą sprzyjać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów.

Częstotliwość opróżniania 

Kontenery półpodziemne mają większą pojemność, co oznacza, że muszą być opróżniane rzadziej, co przekłada się na mniejsze koszty związane z transportem odpadów.

Tradycyjne kontenery mają ograniczoną pojemność, co oznacza, że muszą być opróżniane częściej, co generuje większe koszty.

 

MolokDomino_waste_container_partly_underground_smallPółpodziemne kontenery sprzyjają lepszej segregacji odpadów, ułatwiając recykling i przyczyniając się do ochrony środowiska. Zmniejsza to także koszty utylizacji.

Choć tradycyjne wiata na kontenery są nadal często używane, kontenery półpodziemne oferują wiele korzyści, które mogą przeważyć na ich korzyść, szczególnie w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania odpadami.

Korzyści wynikające z użycia kontenerów półpodziemnych

Kontenery półpodziemne przynoszą wiele korzyści, zarówno dla mieszkańców, jak i dla samorządu. W przypadku mieszkańców, korzyści wynikają przede wszystkim z większej pojemności takich kontenerów i braku nieprzyjemnych zapachów. Dla samorządu zaś, kluczowe są kwestie związane z efektywnością i oszczędnością. Kontenery półpodziemne, dzięki swojej dużej pojemności, wymagają rzadszego opróżniania, co przekłada się na mniejsze koszty związane z transportem odpadów.

Dodatkowo, kontenery półpodziemne mają pozytywny wpływ na estetykę przestrzeni miejskiej. Dzięki temu, że większość pojemnika jest ukryta pod ziemią, takie kontenery są mniej widoczne i lepiej komponują się z otoczeniem.

Jakie korzyści mogą zauważyć samorządy z kontenerów półpodziemnych do gospodarki odpadami? 

  1. Zwiększona pojemność: Kontenery półpodziemne mogą pomieścić więcej odpadów niż tradycyjne pojemniki, co oznacza, że muszą być opróżniane rzadziej.
  2. Oszczędność kosztów: Mniejsza częstotliwość opróżniania kontenerów przekłada się na mniejsze koszty związane z transportem odpadów.
  3. Poprawa estetyki miejsca: Kontenery półpodziemne są mniej widoczne niż tradycyjne pojemniki, co przyczynia się do poprawy estetyki miejsca. 
  4. Zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów: Dzięki przechowywaniu odpadów pod ziemią, kontenery półpodziemne pomagają ograniczyć rozwój bakterii i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
  5. Wsparcie dla polityki zrównoważonego rozwoju: Wykorzystanie kontenerów półpodziemnych jest w pełni zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju promowaną przez Unię Europejską.
  6. Poprawa wyników recyklingu: Kontenery półpodziemne pomagają w realizacji celów związanych z efektywnym zarządzaniem odpadami, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnących wymagań w zakresie segregacji odpadów.
  7. Edukacja mieszkańców: Wprowadzenie kontenerów półpodziemnych to również okazja do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców na temat segregacji odpadów i zrównoważonego zarządzania odpadami.
  8. Długoterminowe korzyści: Chociaż początkowy koszt wdrożenia może być wyższy, korzyści w długim terminie (oszczędność kosztów, poprawa jakości zarządzania odpadami, poprawa jakości życia mieszkańców) przewyższają początkowe wydatki.

    Sprawdź Nasze Realizacje

MolokDomino-space-optimization-2car_park_PL (2)Współczesne nieruchomości często borykają się z problemem składowania odpadów. Kontenery półpodziemne stanowią eleganckie rozwiązanie, oszczędzając przestrzeń i zmniejszając obciążenie środowiska.

Doświadczenia polskich samorządów

W Polsce coraz więcej samorządów decyduje się na wdrożenie systemu kontenerów półpodziemnych. Przykłady miast takich jak Bydgoszcz, Pruszcz Gdański i Kielce pokazują, że to rozwiązanie jest nie tylko możliwe do wdrożenia, ale przynosi również wymierne korzyści.

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, licząca prawie 200 000 członków, zmagała się od lat z problemem gospodarki odpadami. Istniejące wiaty na śmieci często były przepełnione, brakowało w nich miejsca na różne frakcje odpadów, a pojemniki ustawione poza wiatą były nieestetyczne i przyciągały szkodniki. Rozwiązaniem okazały się kontenery półpodziemne MolokDomino, które z powodzeniem wprowadzono na terenie jednej z lokalizacji spółdzielni.

Kontenery półpodziemne, dzięki swojej konstrukcji, oferują możliwość składowania większej ilości odpadów, ograniczając jednocześnie częstotliwość opróżniania kontenerów. Cały proces instalacji przeprowadzono w trzech etapach, zaczynając od rozbiórki starej wiaty śmietnikowej i kończąc na pracach brukarskich wokół pojemników. Nowe kontenery umożliwiły segregację różnych rodzajów odpadów, od plastiku po szkło, co ułatwiło mieszkańcom spółdzielni codzienną segregację śmieci.

Inwestycja w półpodziemne pojemniki MolokDomino została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców spółdzielni. Są one nie tylko bardziej estetyczne niż poprzednie boksy na śmieci, ale także zapobiegają dostępowi zwierząt do odpadów i rozsypaniu śmieci. Tym samym, spółdzielnia zyskała na czystości, a mieszkańcy są zdecydowanie bardziej zadowoleni ze swoich warunków życia.

"Podstawowymi korzyściami stosując pojemniki półpodziemne to: oszczędność miejsca, zwarta zabudowa, optymalna konfiguracja dzięki możliwości różnorodnego podziału, zagłębienie śmieci poniżej poziomu terenu minimalizuje nieprzyjemne zapachy, estetyka wykonania, wpisuje się w przyjemniejszy krajobraz osiedla. MolokDomino to sposób na zrównoważoną gospodarkę odpadami oraz odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców. Dlatego już planujemy kolejne inwestycje.” - podkreśla Barbara Bernasińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

6a89271a-7307-470f-9fea-37a54283c134 (2)Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zarządzaniu odpadami, możliwe jest łączenie oszczędności finansowych z korzyściami dla środowiska, kreując przyszłość, która jest bardziej zielona i ekonomiczna.

Porozmawiaj z Ekspertem

W ramach dalszych działań, spółdzielnia planuje rozszerzyć system MolokDomino na dwie kolejne lokalizacje, co stanowi ważny krok na drodze do spełnienia europejskich celów recyklingowych.

Wdrożenie kontenerów półpodziemnych pozwoliło tym miastom na poprawę jakości zarządzania odpadami, a także na oszczędności związane z mniejszą ilością przejazdów śmieciarek. Przykład tych miast pokazuje, że inwestycja w kontenery półpodziemne może przynieść długoterminowe korzyści i jest w pełni zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju promowaną przez Unię Europejską.

Wyzwania związane z wdrożeniem systemu kontenerów półpodziemnych

Przy wdrażaniu kontenerów półpodziemnych należy wziąć pod uwagę również pewne punkty. Przede wszystkim, wymaga to odpowiedniej infrastruktury oraz przeszkolenia personelu zarówno w zakresie obsługi tych kontenerów, jak i w zakresie edukacji mieszkańców. Odpowiednie planowanie i koordynacja są kluczowe dla pomyślnego wdrożenia tego rozwiązania.

Jednakże, jak pokazuje doświadczenie miast, które już wdrożyły system kontenerów półpodziemnych, te wyzwania są do pokonania, a korzyści płynące z tego rozwiązania zdecydowanie przeważają.

Kontenery półpodziemne to jedno z innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc samorządom w realizacji celów związanych z odpowiedzialnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga jednak odpowiedniego planowania i zaangażowania. Zachęcamy samorządy do rozważenia wprowadzenia kontenerów półpodziemnych, aby osiągnąć cele środowiskowe i poprawić jakość życia mieszkańców.

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to nie tylko obowiązek, ale i szansa na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę naszej planety. Kontenery półpodziemne to jedno z rozwiązań, które pomagają w tym zadaniu i w osiągnięciu celów Europejskich. 

MolokDomino_little boy_49

Nowoczesne technologie, takie jak kontenery półpodziemne, prowadzą do bardziej zrównoważonego i efektywnego zarządzania odpadami, zmniejszając jednocześnie emisję gazów cieplarnianych.

Marek Habrych

Autor Marek Habrych

Kierownik projektu w Molok Oy