MolokDomino, segregacja odpadów, ekonomia

Na czym polega ekonomia systemu MolokDomino?

Molok 25.02.2022

MolokDomino-waste container-7002_web

Pojemniki półpodziemne MolokDomino znane są już w 40 krajach. Stają się również coraz bardziej popularne w Polsce. Jest to zasługa m.in. ich korzystnego wpływu na estetykę przestrzeni i koszty obsługi wywozu odpadów przez pojazdy opróżniające. W perspektywie 20-letniej oszczędność może wynieść nawet 30% w porównaniu do segregowania odpadów w tradycyjnych kontenerach powierzchniowych.

Na czym polega racjonalna gospodarka odpadami?

Racjonalna gospodarka odpadami jest priorytetem działań we wszystkich państwa członkowskich Unii Europejskiej. Nie inaczej w Polsce. Zgodnie z przyjętymi tzw. dyrektywami odpadowymi do 2035 r. poziom recyklingu w naszym kraju ma wynieść co najmniej 65%. Konieczne jest w związku z tym wdrożenie takich rozwiązań, które pozwolą osiągnąć założone cele w wyznaczonym czasie. Jednocześnie nie można odwlekać tych działań, ponieważ już w 2025 r. 55% odpadów ma podlegać recyklingowi, a w 2030 r. – 60%. Cel został podzielony na części, by zasady racjonalnego gospodarowania odpadami wdrażać stopniowo i z sukcesem.

Racjonalne gospodarowanie odpadami jest procesem szczególnie wspieranym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach Programu Priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” realizowanego w latach 2021–2022 przewidziano wsparcie 1 400 000 zł w formie dotacji i pożyczek dla działań związanych z realizacją zasad systemu gospodarki odpadami.

W Polsce śmieci (szkło, tworzywa sztuczne i metal, papier, bioodpady, odpady zmieszane) segregowane są zgodnie z zasadami wdrażanego od 1 lipca 2017 r. Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Służą temu śmietniki i kontenery powierzchniowe. Niestety rosnący poziom wytwarzania odpadów sprawia, że rozwiązanie to przestaje być ekonomiczne.

Ile rocznie odpadów produkuje statystyczny Polak? W 2020 r. wartość ta wyniosła 342 kg. Oznacza to wzrost aż o 10 kg w stosunku do roku 2019. Tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać w kolejnych latach. Nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Coraz wyraźniejsza staje się przez to potrzeba powiększenia wiat lub altan oraz umieszczenia pod nimi większej liczby kontenerów naziemnych. Biorąc jednak pod uwagę ciasną miejską zabudowę (szczególnie na osiedlach mieszkaniowych) – nie jest to możliwe. Rozwiązaniem tego problemu, które pozwoli efektywnie segregować odpady komunalne, nie wpływając jednocześnie negatywnie na ekonomię całego procesu, są pojemniki półpodziemne MolokDomino.

Zobacz także: Dowiedz się jak zaoszczędzić na gospodarce odpadami?

Pojemniki półpodziemne MolokDomino – ekonomiczne zarządzanie przestrzenią

Pojemniki półpodziemne MolokDomino stanowią rozwiązanie szyte na miarę potrzeb osiedli mieszkaniowych. Panuje tam ciasna zabudowa, przez co nie ma możliwości powiększenia wiat lub altan śmietnikowych, w których umieszczane są kontenery powierzchniowe, służące segregacji odpadów komunalnych.

Pojemniki MolokDomino mają pionową konstrukcję i w aż 60% znajdują się pod powierzchnią ziemi. Są większe od standardowych kontenerów powierzchniowych, a mimo to zajmują mniejszą powierzchnię. Wystarczy więc zamiast aż pięciu zwykłych kontenerów zainstalować półpodziemny pojemnik o objętości 5m3, aby móc pomieścić identyczną ilość odpadów. Mimo wzrostu wytwarzanych przez gospodarstwa domowe śmieci nie ma wówczas potrzeby poszerzania wiat czy altan ani zwiększenia liczby kontenerów. Pojemniki półpodziemne MolokDomino są w stanie sprostać wyzwaniu, zapewniając jednocześnie możliwość bardziej ekonomicznego zarządzania przestrzenią. Co ważne – można je usytuować także na wzniesieniach i to bez konieczności stosowania zadaszenia. Natomiast miejsce dotychczas zajmowane przez altanę czy wiatę śmietnikową można zagospodarować na teren rekreacyjny lub zieleń osiedlową.

Mówiąc o ekonomicznym zarządzaniu przestrzenią, nie można nie wspomnieć o wymiarach pojemników półpodziemnych systemu MolokDomino. Kontenery o pojemności 5m3 mają wymiary 160 × 160 cm. Trzy pojemniki zajmują powierzchnię odpowiadającą zaledwie dwóm miejscom parkingowym. Trudno o rozwiązanie, które w lepszym stopniu odpowiadałoby potrzebom niedostatków przestrzeni niż system MolokDomino.

MolokDomino-waste container7344_web

Redukcja kosztów wywozu odpadów z pojemników półpodziemnych MolokDomino

Kontenery Molok mają pionową konstrukcję i w 60% znajdują się pod ziemią. Dzięki temu pozwalają gromadzić więcej odpadów niż tradycyjne kontenery powierzchniowe. Jeden pojemnik półpodziemny o pojemności 5m3 zastępuje pięć kontenerów naziemnych. Na tym nie kończyć się jednak innowacyjność tego fińskiego rozwiązania. W przypadku kontenerów na odpady zmieszane i bioodpady dochodzi do zjawiska kompresji grawitacyjnej. Polega ono na tym, że partie odpadów znajdujące się najniżej są zgniatane przez siłę przyciągania ziemskiego i ciężar kolejnych śmieci wrzucanych do zbiornika. W ten sposób możliwe jest odzyskanie nawet 20% objętości pojemnika MolokDomino.

Dzięki dużej pojemności kontenerów MolokDomino i wspomnianej kompresji grawitacyjnej zmniejsza się częstotliwość wywozu śmieci przez pojazdy opróżniające. Różnica w porównaniu do kontenerów powierzchniowych wynosi aż 80%. Nietrudno domyślić się, jak przekłada się to na ekonomię gospodarowania odpadami komunalnymi. Rzadszy wywóz odpadów oznacza w pierwszej kolejności redukcję zużycia paliwa przez pojazdy opróżniające aż o 15%. Drugą kwestią są koszty obsługi tych samochodów i wynagrodzenia dla personelu. Są to dominujące koszty w procesie zbierania i transportu odpadów komunalnych. Na ich wysokość największy wpływ mają: 

  • liczba i wielkość pojemników na odpady,
  • usytuowanie pojemników na odpady,
  • częstotliwość wywozu odpadów,
  • organizacja pracy osób zaangażowanych w wywóz odpadów.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osiedli mieszkaniowych w Polsce jest zainteresowanych wdrożeniem półpodziemnych pojemników MolokDomino zamiast tradycyjnych kontenerów powierzchniowych. Są one bardziej pojemne, a jednocześnie zajmują mniej miejsca. To sprawia, że wywóz odpadów odbywa się rzadziej. Pojemniki opróżniane są przy pomocy ramienia dźwigowego – nie ma więc potrzeby przemieszczania kontenerów tak, jak to się dzieje w wypadku zwykłych śmietników. To też przekłada się na mniejszą liczbę wypadków w pracy i związanych z tym absencji pracowników. Ponadto wywozem odpadów może zajmować się mniejsza liczba osób, a i tak czas, jaki zajmuje opróżnianie zbiorników, jest krótszy o 44%.

Zobacz także: Czy można dopasować MolokDomino do potrzeb segregacji odpadów komunalnych?

MolokDomino – oszczędny system gospodarowania odpadami

Tym, co wciąż może powstrzymywać wiele osiedli mieszkaniowych przed inwestycją w pojemniki półpodziemne MolokDomino, jest obawa przed wysokimi kosztami związanymi z realizacją tego przedsięwzięcia. Tymczasem półpodziemne pojemniki do segregacji odpadów są rozwiązaniem ekonomicznym. Nie ma bowiem w tym wypadku konieczności budowy wiaty czy altany oraz ich późniejszego konserwowania. Jeśli wziąć pod uwagę perspektywę 20-letnią, to inwestycja w system MolokDominą daje aż 30-procentową oszczędność w porównaniu do standardowych kontenerów. To także zasługa prostej konstrukcji pojemników. Niewiele jest w nich ruchomych elementów i połączeń, które mogłyby się popsuć lub złamać. Dzięki temu kontenery MolokDomino pozwalają segregować odpady przez długi czas bez kłopotliwych usterek, wymagających niejednokrotnie kosztownych napraw.

W przypadku pytań na temat pojemników półpodziemnych MoloDomino zachęcamy do kontaktu!