recykling, utylizacja odpadów, segregacja odpadów, odpady komunalne

Segregacja odpadów – w Polsce i Unii Europejskiej

Molok 24.01.2022

Segregacja odpadów to bardzo ważny temat dla wszystkich mieszkańców naszej planety. Dzięki temu procesowi możemy zaoszczędzić energię, ograniczyć emisję trujących gazów oraz ilość ścieków, a także zmniejszyć zużycie cennych surowców. A to tylko kilka z całej listy zalet. Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące segregacji odpadów – zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej.

Infografika_segregacja w UE

Na czym polega segregacja odpadów?

Odpady komunalne to śmieci wytworzone w gospodarstwach domowych. Ich segregacja to jedna z metod ograniczenia ilości odpadów, które podlegają utylizacji poprzez recykling. Mamy tu na myśli odzysk tych surowców, które nadają się do powtórnego użytku lub przetworzenia i wykorzystania podczas produkcji nowych materiałów. 

Segregacja odpadów u źródła, czyli w domach, polega na zbieraniu ich do odpowiednich pojemników, które różnią się od siebie kolorem. 

Segregacja odpadów kontenerowa to składowanie śmieci w kontenerach, które ustawione są dla mieszkańców przy blokach i kamienicach.

Podczas segregacji odpadów komunalnych należy również pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • Puszki, plastikowe butelki i podobne odpady należy zgnieść, zanim trafią one do odpowiedniego pojemnika.
  • Przed wyrzuceniem opakowań, słoików oraz innych odpadów nie trzeba ich myć.
  • Warto jednak opróżnić opakowania z resztek zawartości.
  • Brudny papier powinien trafić do odpadów zmieszanych.
  • Odpady BIO należy wyrzucać luzem.
  • Do odpadów BIO nie zalicza się mięsa, jedynie resztki roślinne.

Sprawdź, jak zwiększyć wydajność i rentowność recyklingu w Polsce

Segregacja odpadów – kolory pojemników

Odpady należy segregować wg poniższych wskazówek:

PAPIER – papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła kartonowe, książki, gazety, magazyny, zeszyty, katalogi oraz torby papierowe zbierane są w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”.

SZKŁO – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach zbierane są w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – butelki PET po wodzie i napojach, opakowania po chemii gospodarczej, (po płynach do prania, płynach do płukania, szamponach), plastikowe pojemniki, kubki (np. po jogurtach czy serkach), inne opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe torebki, plastikowe opakowania po żywności, opakowania z metali i metali kolorowych, puszki metalowe, opakowania wielomateriałowe po napojach zbierane są w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

ODPADY ZMIESZANE – odpady kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, pampersy, popiół, artykuły higieniczne oraz potłuczone szyby zbierane są w pojemnikach lub workach koloru czarnego, oznaczonych napisem „Odpady zmieszane” lub „Pozostałości po segregowaniu”.

BIOODPADY – bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, skórki owoców, trawę, gałęzie, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie zbierane są w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.

 

Sprawdź, jak zwiększyć wydajność i rentowność recyklingu w Polsce

podziemne pojemniki na odpady komunalne-MOLOK

 

 

Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?

Segregacja odpadów ma mnóstwo zalet i jest bardzo ważnym etapem zarówno w procesie recyklingu, jak i budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Niezaprzeczalnym plusem jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska, co przekłada się na poprawę warunków do życia nie tylko naszego, ale również zwierząt oraz roślin. Ponadto dobrze wysegregowane odpady to lepszy surowiec nadający się do recyklingu. To z kolei sprawia, że zmniejsza się zużycie surowców naturalnych.

Segregacja odpadów w Unii Europejskiej

Mimo iż systemy recyklingu są różne w różnych krajach, nie ma wątpliwości, że wszyscy segregują odpady, aby zadbać o środowisko naturalne i ograniczyć zużycie zasobów. Jest to element, będący wysokim priorytetem w krajach Unii Europejskiej. Docelowo poziom recyklingu w krajach członkowskich UE ma wynieść 65% w 2035 roku (przy wartości 20% w 2021 roku). 

Warto tutaj wspomnieć, że jednym z liderów recyklingu, i to w kontekście całego świata, jest Szwecja – kraj, w którym 47% odpadów podlega recyklingowi, a aż 52% przekazywanych jest do spalarni, aby odzyskać z nich energię. Ponadto mieszkańcy tego skandynawskiego kraju mogą korzystać z automatów kaucyjnych do segregacji puszek i butelek, dzięki którym otrzymują pieniądze za segregowanie opakowań po napojach. W gospodarstwach domowych korzystają zaś z siedmiu różnych pojemników do segregacji.

Postęp w kwestii recyklingu w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest bezsprzeczny. Również w Polsce coraz większymi krokami zmierzamy ku optymalnemu poziomowi odzysku surowców, nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia, aby móc je wykorzystać przy okazji produkcji nowych materiałów. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z segregacją odpadów, zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź, jak zwiększyć wydajność i rentowność recyklingu w Polsce