Gospodarowanie odpadami, Gospodarowanie odpadami w Polsce, segregacja odpadów, odpady komunalne

Odpady komunalne – czym są i jak je segregować?

Scenariusz Marek Habrych
Opublikowano dnia: 22.06.2021
Zaktualizowano: 11.10.2022

contenedor-reciclaje-lateralKlasyczne rozwiązania do przechowywania odpadów komunalnych

Każdego roku w swoich domach produkujemy setki ton odpadów komunalnych, które potem lądują w pojemnikach. Wspólnie możemy się przyczynić do jeszcze łatwiejszej procedury segregacji śmieci. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań recykling odpadów komunalnych już wkrótce może wyglądać całkowicie inaczej i lepiej, a to z kolei może zachęcić kolejne osoby do większego zaangażowania w wygląd swojego otoczenia i stanu planety.

Co to są odpady komunalne?

Do tego rodzaju odpadów zaliczają się wszystkie związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Przykładami odpadów komunalnych są: szkło, papier, metal i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Biorąc pod uwagę ilość produkowanych przez człowieka odpadów z tej kategorii, ich segregacja, a następnie wyrzucenie do odpowiednich pojemników powinno być łatwe i intuicyjne, tak aby zachęcić jeszcze więcej osób do dbania o estetykę, czystość i planetę.

Za odbieranie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest gmina, która musi objąć wszystkich mieszkańców swojego obszaru systemem odbioru odpadów – co może wiązać się np. z długimi, kosztownymi i regularnymi kursami śmieciarek. To także duże wyzwanie dla spółdzielni mieszkaniowych czy też deweloperów, którzy muszą zapewnić system zbierania odpadów w każdym, nawet trudno dostępnym miejscu. Dodatkowo szczególnie ważny powinien być aspekt zapewnienia mieszkańcom takich warunków przechowywania śmieci, który będzie zachęcał ich do dalszych działań związanych z segregacją odpadów komunalnych.

Zobacz także: Segregacja odpadów na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS

CubrecontenedoresTradycyjne pojemniki na odpady komunalne mogą wyglądać nieatrakcyjnie

Dlaczego nowe sposoby sortowania odpadów komunalnych są tak potrzebne?

Obecnie miejsce przechowywania odpadów komunalnych kojarzy się głównie z dużym zanieczyszczeniem. Wiata śmietnikowa oraz same pojemniki często odstraszają swoim wyglądem – nie tylko ze względu na ich zużycie, ale również przepełnienie koszy na śmieci. Góry odpadów wyglądają nieestetycznie, a przy tym utrudniają wrzucanie kolejnych worków mieszkańcom. Powoduje to wysypywanie się śmieci, a w wypadku kiedy śmietniki nie są osłonięte, może to nawet skutkować rozrywaniem worków przez zwierzęta.

Co więcej, standardowe pojemniki nie hamują wydzielającego się nieprzyjemnego zapachu, a co za tym idzie – nie zapewniają odpowiedniej ochrony przez rozwojem bakterii i drobnoustrojów. To wszystko przyczynia się do potrzeby częstego opróżniania kontenerów na odpady komunalne, a i w tym wypadku pojawia się zasadniczy problem – kierowcy śmieciarek muszą zaangażować naprawdę dużą ilość siły, aby rozpakować zawartość pojemników. Ponadto, takie nieestetyczne kosze na odpady komunalne nie zachęcają do dbania o dobro wspólne i współczynnik posortowanych śmieci w takich miejscach zazwyczaj jest niższy.

Warto również wspomnieć o szerszych aspektach konieczności inwestycji w nowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi. Otóż w 2020 roku ilość odbieranych odpadów komunalnych wzrosła aż o 3% w stosunku do roku 2019. Są to dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których tendencja wzrostowa w tym obszarze utrzymuje się już od wielu lat. Zaopatrzenie w nowe rozwiązanie, zapewniające większą przestrzeń do wyrzucania śmieci bez konieczności częstego opróżniania kontenerów, jest zatem niezbędne.

Skontaktuj się z nami

Nowoczesna metoda składowania odpadów komunalnych

Pozostaje zatem pytanie: jak segregować odpady komunalne? System Molok jest idealnym rozwiązaniem dla spółdzielni mieszkaniowych, które cenią sobie czystość i estetykę przestrzeni. Dzięki zastosowaniu półpodziemnego pojemnika na odpady komunalne zwiększamy jego pojemność, co pozwala mieszkańcom wyrzucać większą ilość śmieci i nie dopuszcza do sytuacji, w której wysypują się one na ziemię i zanieczyszczają teren dookoła. Jednocześnie wykorzystujemy mniej miejsca niż przy standardowych koszach na śmieci. Co więcej, przechowywanie odpadów pod ziemią zapewnia im niższą temperaturę, dzięki czemu rozwój bakterii przebiega wolniej, a cały system jest bezpieczniejszy dla człowieka.

Sprawdź, jak działa system pojemników półpodziemnych MolokDomino

Gospodarowanie odpadami - molokPojemniki systemu Molok są estetyczne

Nowoczesny design pojemników półpodziemnych dodatkowo zachęca do wyrzucania odpadów w miejscu do tego przeznaczonym, zamiast pozostawiania ich obok – ludzie chętniej dbają o ładne, schludne przestrzenie i czują za nie większą odpowiedzialność, co może oszczędzić pracy dodatkowym ekipom sprzątającym.

Systemy Molok są także świetnym rozwiązaniem w przypadku, kiedy zależy nam na atrakcyjnym wyglądzie tego potencjalnie mało atrakcyjnego miejsca – dzięki możliwości personalizacji, inwestor może je komponować według własnego uznania, na wiele sposobów i zaadaptować w wygodnym dla nas miejscu, nawet takim, które jest ciężej dostępne. Jak pokazują wcześniejsze wdrożenia systemu Molok, po montażu znacząco wzrasta poziom segregacji odpadów, dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się czystym i schludnym otoczeniem.

Skontaktuj się z nami

Ekologiczne sortowanie odpadów komunalnych

Temat ekologii stanowi bardzo duże wyzwanie w kontekście przechowywania odpadów komunalnych. Wybierając i implementując nowoczesne systemy, przyczyniamy się do wdrażania ekologicznych podejść i zachowań wśród mieszkańców, jednocześnie sami reprezentując takie podejście. To ważne zwłaszcza na nowych osiedlach, zaprojektowanych tak, aby jak najbardziej odciążyć planetę. W jaki sposób robią to produkty Molok? Przede wszystkim dzięki większej pojemności pojemniki półpodziemne mogą być opróżniane rzadziej (nawet do 80% mniej opróżnień niż w przypadku kontenerów powierzchniowych), a co za tym idzie – jeżdżące śmieciarki zużywają znacznie mniej paliwa i w konsekwencji emitują znacznie mniej CO2. Może to być szczególnie istotne dla obniżenia kosztów jednostki odpowiedzialnej za odbieranie odpadów komunalnych.

pojemniki na odpady

W systemie Molok 60% śmieci znajduje się pod ziemią

Wieloletnia trwałość materiałów zapewnia też ciągłość korzystania z produktów przez długi czas, co przyczynia się do zmniejszania zużycia plastiku. Dzięki zastosowaniu pojemników podziemnych plastikowe worki nie mają już możliwości latania w powietrzu i przemieszczania się, więc nie stanowią zagrożenia zarówno dla ludzi, jak i ekosystemu. Ponadto na dnie zbiornika panuje niska temperatura, która nie sprzyja rozmnażaniu się bakterii. Na ekologiczność wpływa także wodoszczelność kontenerów Molok, a także ich jednolita, solidna konstrukcja, pozbawiona spoin, która sprawia, że wody opadowe nie przenikają do wnętrza i nie uwalniają nieczystości do wód gruntowych oraz gleby. 

Zobacz także: Co sprawia, że pojemniki na odpady MolokDomino są ekologiczne?

podziemny kontener do zagospodarowania odpadów

System Molok pozwala na redukcję miejsca zajmowanego przez pojemniki na odpady komunalne

Skontaktuj się z nami

Segregacja odpadów komunalnych z systemem Molok

Wdrażając system Molok, oszczędzamy na wielu polach. Przede wszystkim wiąże się to z rzadszą koniecznością opróżniania pojemników, a więc jednocześnie mniejszymi kosztami paliwa i utrzymania pojazdów opróżniających. Dodatkowo niezwykła, kilkudziesięcioletnia trwałość materiałów, z których wykonane są kontenery, sprawia, że jest to jednorazowy wydatek z bardzo długą datą przydatności. Unikatowy wygląd zachęca mieszkańców do wyrzucania śmieci właśnie do pojemników półpodziemnych Molok, dzięki czemu zmniejszają się koszty dodatkowych ekip porządkowych. Co więcej, na takim rozwiązaniu możemy także zyskać – potencjalni zainteresowani przeprowadzeniem się w daną okolicę mogą zwrócić uwagę na czyste obejście oraz innowacyjne rozwiązania i ostatecznie dzięki niemu podjąć końcową decyzję.

Sprawdź: Półpodziemne pojemniki Molok w Bielsku-Białej

Gospodarowanie odpadami - molok

Przykładowe realizacje

gospodarka odpadami komunalnymi

Systemy przechowywania odpadów komunalnych Molok wydają się być idealnym rozwiązaniem dla wielu partnerów – zarówno deweloperów czy architektów, chcących tworzyć nowe, estetyczne osiedla, jak i dla gmin, które dzięki rzadszej konieczności odbioru odpadów są w stanie zaoszczędzić znaczną część swojego budżetu.

Chcieć wiedzieć więcej? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Molok.

 

Marek Habrych

Autor Marek Habrych

Kierownik projektu w Molok Oy