Korttelikeräys mukaan Kasvu Openin finaaliin

02.09.2019


Valtakunnallinen tuomaristo on valinnut Molok Oy:n korttelikeräyskonseptin finalistiksi Kasvu Openin TOP 100-yritysjoukkoon. Tänä vuonna mukaan haki yhteensä 750 kasvuyritystä, joista 371 pääsi mukaan vuoden aikana järjestettyihin Kasvupolku-sparrauksiin.

Molok Oy on mukana bio- ja kiertotalouden kasvupolkukategoriassa, josta neljä yritystä nostettiin finalisteiksi Kasvu Open Karnevaaliin. Valintakriteereinä fiinaalipaikan saavuttamiseksi olivat muun muassa markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Finaalitapahtuma järjestetään Jyväskylässä lokakuun lopussa.

Korttelikeräyksen ideana on tuoda kierrätyspisteet lähelle käyttäjiä pientaloalueilla. Yhteisellä pisteellä voidaan kerätä pelkän sekajätteen sijaan jopa kahdeksaa eri jätelajia. Jäteautoliikenne ja siitä johtuvat päästöt vähenevät, kun yhtä useampaa jätelajia pystytään keräämään samanaikaisesti. Samalla tilaa säästyy pihoilla muuhun käyttöön. Korttelikeräyksen avulla pientaloalueiden kierrätysaste voidaan jopa kaksinkertaistaa noin 25 prosentista 50 prosenttiin.

Lue lisää KasvuOpenista ja sen finaalista.

Lue lisää korttelikeräyksestä.

Korttelikeräys mukaan Kasvu Openin finaaliin