Jätteiden lajittelu, Jätehuolto, Taloyhtiö, Biojäte

Jätesäiliöiden oikea käyttö pitää jyrsijät poissa

Kirjoittanut: Molok
Julkaistu:28.05.2024

jatteiden-lajittelu-estaa-jyrsijat

Jos pihan jätepiste tarjoaa rotille ja muille jyrsijöille jatkuvasti ruokaa ja suojaa, on suuri riski, että niitä ilmaantuu jätepisteelle. Jätepisteiden ja jätesäiliöiden oikeanlainen käyttö onkin ensisijaisen tärkeää, ettei ongelmaa pääse syntymään. Lue pidemmälle, miten jätepistettä hoidetaan oikein. 

Näillä asukkaan ohjeilla ennaltaehkäiset rottaongelmat Molok-jätepisteellä:

 • Pidä säiliöiden ympäristö siistinä ja huolehdi, ettei jätteitä kerry säiliöiden ulkopuolelle.
 • Säiliöt tulee pesettää ohjeiden mukaan tai jos ne ovat selkeästi likaiset.
 • Säiliöiden tyhjennysväli tulee olla oikea. Jos säiliöt pursuilevat jatkuvasti, ota yhteys isännöitsijään.
 • Lajittele ruuan tähteet mahdollisimman huolellisesti biojätteen joukkoon.
 • Pakkaa biojätteet jätehuoltoyhtiöiden ohjeiden mukaisesti.
 • Varmista, että säiliöiden kannet menevät kiinni. Jos ne eivät jostain syystä mene loppuun asti kiinni, ole yhteydessä isännöitsijään.

Rotat ovat riesana, kun niillä on ruokaa tarjolla

Rotat ovat olleet kaupunkien riesa vuosisatojen ajan, ja ongelma jatkuu edelleen joillakin kaupunkialueilla. Muun muassa pääkaupunkiseudulla on tiedossa kohteita, joissa rottapopulaatio on päässyt kasvamaan paikallisesti ongelmaksi asti.

Rotat kuitenkin tarvitsevat ihmistä ruokkimaan niitä.

– Rotat ovat täysin riippuvaisia ihmisistä ja ihmisen ruokajätteistä. Ihmisen huolimaton tai ajattelematon toiminta jätteiden keräyksessä tai hävittämisessä antaa rotille mahdollisuuden paikalliseen rottakannan kasvuun. Esim. viemäreihin tai avokompostiin ei saisi laittaa ruuan tähteitä, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Santtu Pentikäinen.

Pentikäinen jatkaa:
– Rottapopulaatiot ovat usein hyvinkin paikallisia ja kontekstiriippuvaisia. Kontekstilla tarkoitetaan sitä, mitä ihminen ja ympäristö kulloinkin tarjoaa. Jos esim. ruuantähteitä on paljon sekajätteessä tai muualla kuin biojätesäiliössä, tilanne on rotalle otollinen. Samoin ylitäynnä olevat jätesäiliöt houkuttelevat rottia.

Rottiin liittyvät haasteet ovat samat kaikentyyppisillä jätteenkeräysastioilla

Helsingin yliopiston akatemiatutkija ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo toteaa, että rottiin liittyvät haasteet ovat samanlaisia jätteenkeräysastiasta riippumatta. Olipa kyseessä pinta-astia tai syväkeräyssäiliö.

Aina astian tiiveyskään ei kuitenkaan auta, sillä rotat järsivät itsensä joissain tapauksissa läpi vahvoistakin materiaaleista, kuten muovista.
Jätteenkeräyspisteiden oikeaoppinen käyttäminen on rottien välttämisessä oleellista, toteaa Aivelo.

Santtu Pentikäisen mukaan valtakunnallista rottapopulaatiota ei ole seurattu, eikä sen kasvusta ole aitoa käsitystä. Alueelliset populaatiot ovat luonteeltaan vaihtelevia.

Molok Oy:n haastateltavina olivat seuraavat henkilöt Helsingin yliopistosta:

 • Tuomas Aivelo (akatemiatutkija, evoluutiobiologi)
 • Santtu Pentikäinen (väitöskirjatutkija, liikkumisekologia),
 • Viktor Zöldi (tutkijatohtori, epidemiologia)
 • Suvi Sallinen (tutkijatohtori, virologia)

Jätesäiliön oikeaoppinen käyttö pitää rotat loitolla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laatinut tuholaistorjuntayhtiöiden kanssa ohjeet jyrsijöiden torjuntaan. Tukesin mukaan ennaltaehkäisy on tehokkaan rotantorjunnan perusta. 
Rotat tarvitsevat ruokaa, vettä sekä pesä- ja piilopaikkoja. Mitä paremmin nämä pystytään eliminoimaan, sitä vähemmän rotille jää elintilaa.

Siisti ja suojattu jätepiste ennaltaehkäisee tehokkaasti rottien ja muiden jyrsijöiden asettumista alueelle.

siisti-jatepiste-ilman-kasveja

Jätepisteen ympärille ei kannata jättää kasvillisuutta, joka tarjoaisi suojaa ja piilopaikkoja rotille.

Muutamia nostoja Tukesin ohjeesta:

 • Jätesäiliöiden tai -katosten rakenteiden tulee olla tiiviitä, jotta rotat eivät pääse niistä sisään.
 • Pesä- ja piilopaikkoja tarjoava rehottava kasvillisuus tulee poistaa jätepisteen ympäriltä.
 • Jätteet tulee laittaa kannellisiin jäteastioihin, jäteastiat tulee tyhjentää riittävän usein sekä jäteastioiden kunto ja eheys tulee tarkastaa säännöllisesti. Esim. reikiä ei saa olla.
 • Rottatilannetta tulee seurata säännöllisesti.
 • Rotat saavat ravintoa helpoimmin jätepisteistä, joissa osa biojätteistä on levinnyt jäteastian ympärille. Jäteastioiden kannet pitää olla suljetut ja pesutulppa paikallaan. Kaikki jäte tulee laittaa sisälle jäteastioihin, ja astiat tulee täyttää tasaisesti siten, että jokaisen astian kansi saadaan kokonaan kiinni.
 • Taloyhtiöissä on tiedotettava asukkaille oikeasta jäteastioiden käyttötavasta, jos epäkohtia havaitaan.

Biojätteen kierrättämisen Usein Kysytyt Kysymykset löydät täältä.

Molok-säiliöiden oikea käyttö ja huolto ennaltaehkäisee rottia

Oikein käytettyinä Molok-säiliöt ovat siistejä ja pitävät rotat loitolla säiliöistä. Jokainen taloyhtiön asukas voi tehdä osansa rottien torjumiseksi yksin sekä yhdessä muiden asukkaiden sekä isännöitsijän kanssa. 

molok-jatesailion-pesu

Säiliöiden pesu auttaa pitämään säiliöt siisteinä ja hygieenisinä. 

1. Pidä säiliöiden ympäristö siistinä ja huolehdi, ettei jätteitä kerry säiliöiden ulkopuolelle

Jos roskia jätetään säiliöiden ulkopuolelle, se muodostaa helpon herkkupöydän rotille ja linnuille. Lisäksi jos säiliöiden kannet jäävät auki tai raolleen, se tarjoaa rotille pääsyn säiliöiden sisään.

Ohjeet ja vinkit muovin kierrätykseen.

2. Huolehdi, että säiliöiden tyhjennysvälit ovat riittävät 

Ylitäyttöä syväkeräysastioilla syntyy harvoin, mutta jos säiliöt kuitenkin pursuilevat, ne tulee tyhjentää useammin. Tällöin ole yhteydessä isännöitsijään, joka järjestää tyhjennyksen tiiviimmällä syklillä. 

3. Pesetä säiliöt valmistajan ohjeistuksen mukaan tai jos havaitset erityistä likaantumista

Molok-säilöt voivat likaantua käytössä, ja vuosien saatossa säiliöiden päälle voi kertyä esim. kasvustoa. Säiliöt tuleekin pestä ohjeiden mukaan tai siinä tapauksessa, että säiliöt ovat likaantuneet käytössä.

Oikeanlainen Molok-säiliöiden huolto varmistaa niiden käyttömukavuuden ja pidentää säiliöiden käyttöikää.

Lue lisää biojäteastioiden puhtaana pitämisestä ja miten ehkäistä biojätteen haisemista.

4. Lajittele ruuan tähteet mahdollisimman huolellisesti biojätteiden joukkoon

Tähteiden jääminen esim. sekajätteiden tai muovien joukkoon voi helpottaa rottia pääsyä käsiksi ravintoon. Biojätteellä on usein tihein tyhjennyssykli, jolloin säiliöt eivät ehdi täyttyä kukkuroilleen.

5. Huollata Molok-säiliötä tarpeen mukaan

Molok-säiliöiden ikääntyessä niihin voidaan vaihtaa uusia osia, jolloin säiliöistä saadaan taas kuin uudet. Säiliöistä voidaan vaihtaa esimerkiksi säkit ja kovasäiliöt, verhoilu, kannet ja lajittelukyltit.

Huoltojen yhteydessä säiliöiden toimivuus varmistetaan, mikä omalta osaltaan auttaa pitämään jyrsijät loitolla.

Molok-säiliöiden huolto ja varaosat.

 

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!