Whistleblowing-kanava väärinkäytösilmoituksille

Molok Oy:llä on käytössä luottamuksellinen Whistleblowing-ilmoituskanava (EU-direktiivi 2019/1937). Sillä haluamme varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Ainoastaan valtuuttamamme henkilöt saavat tiedon ilmoituksesta ja käsittelevät niitä. Henkilöllisyytesi ja lähettämäsi tiedot on suojattu ja käsittelemme ilmoituksesi luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti. 

Ilmoittajalle annetaan vastaanottokuittaus seitsemän päivän ja palaute kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Voit lukea tietojen käsittelystä lisää Whistleblowing- ilmoituskanavan tietosuojaselosteesta.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka on työnsä puolesta yhteydessä Molok Oy:öön. Hän voi olla esimerkiksi nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, itsenäinen ammatinharjoittaja, osakkeenomistaja, vapaaehtoistyöntekijä, palkaton harjoittelija tai henkilö, joka työskentelee toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa tai niiden johdolla.

Ilmoitusten aiheet

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on se, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja että ilmoitus kuuluu johonkin seuraavista EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamiin aloihin:

 1. julkiset hankinnat
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 4. tuoteturvallisuus
 5. liikenneturvallisuus
 6. ympäristönsuojelu
 7. säteily- ja ydinturvallisuus
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
 9. kansanterveys
 10. kuluttajansuoja
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Kun ilmoitus koskee näitä aloja, ilmoittaja saa direktiivin mukaisen ilmoittajan suojan.

Kanavaan eivät kuulu esimerkiksi Molok Oy:n asiakasreklamaatiot, vaan niitä varten on oma järjestelmänsä. Lisätietoa asiakasreklamaatioista saat oman alueesi jälleenmyyjältä.

Tee ilmoitus

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen (PDF).