Molok-säiliö on helppokäyttöinen ja turvallinen
Molok-jätesäiliö on helppokäyttöinen ja turvallinen

Keskiössä tuotekehitys – luomme terveellisempää ympäristöä

Globaalisti toimivan yhtiön on pystyttävä vastaamaan monenlaisten toimintaympäristöjen ja -kulttuurien asettamiin haasteisiin ‒ niin myös Molok Oy:n. Teemme yhteistyötä mm. Tampereen teknillisen yliopiston ja Business Finlandin (entinen Tekes) kanssa.

Tuotteiden on oltava paitsi ulkonäöltään ajattomia myös luotettavia ja ergonomisia. Suunnittelussa on huomioitava erilaiset tarpeet:

  • Jätteitä tuovalle käyttäjälle tärkeintä on, että astia on turvallinen ja helppo täyttää.
  • Säiliön tyhjentäjälle keskeistä on, että nostokoukku on sijoitettu oikein ja että työskentely on muutenkin ergonomista. Kannen ja sisäsäkin on liikuttava ongelmitta.
  • Hankintapäätöksen tekijälle on olennaista, että säiliö on riittävän tilava ja sopii ympäristöönsä.
Muotoilu on yhä olennaisempi osa Molok Oy:n tuotekehitystä.

Muotoilu onkin yhä olennaisempi osa Molok Oy:n tuotekehitystä. Yhtiö käyttää alan ehdottomia huippuja: muotoilujohtaja Kirsi Svärdin luoma design on näkynyt Molok-tuotteissa jo yli vuosikymmenen ajan. Svärd valittiin vuoden 2014 teolliseksi muotoilijaksi.

 

Suunnitteluun kuuluu lisäksi ympäristövaikutusten huomioiminen tuotteen koko elinkaaren ajalta.

 

Toimintaympäristö- ja tilanneanalyysi asiakkaan apuna

Tuotesuunnittelussa on tärkeää havainnoida ympäristöä ja tutustua erilaisiin käyttötilanteisiin ja toimintamalleihin.

Operaattoreille ja ammattilaisille tarkoitettu Molok Oy:n laatima toimintaympäristöanalyysi (operating environment analysis = OEA-analyysi) auttaa ymmärtämään kaikkien osapuolten tarpeet. Näin mitoitus ja muut tärkeät yksityiskohdat on mahdollista suunnitella palvelemaan jätekeräystä ja kierrätystä pitkälle tulevaisuuteen.

 

Kohdennetumpi tilanneanalyysi voidaan tehdä esim. säiliöiden sijoituspaikalla, jolloin saadaan tärkeää tietoa senhetkisistä todellisista käyttökokemuksista ja -tarpeista. 


Molok-jäteastialla kierrätys sujuu siististi
Molok-jäteastialla kierrätys sujuu siististi

Tavoitteena tyytyväinen käyttäjä

Kehitystyön tärkein tavoite ja yhtiön koko toiminnan käyttövoima tiivistyvät sanoihin "käyttäjät tykkäävät siitä". Tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että Molok-astioita on miellyttävä ja siisti käyttää.

Huolellisesti suunniteltu Molok-jätepiste tehostaa kiinteistön jätehuoltoa, parantaa asumismukavuutta ja saattaa myös nostaa kiinteistön arvoa.

Kierrätyksen merkitys korostuu koko ajan enemmän. Molok-jäteastiat on suunniteltu siten, että säiliöt ovat varioitavissa muuttuvien kierrätystarpeiden mukaan tehokkaasti ja järkevästi.

Käyttömukavuutta lisää tuotteiden huollon ja puhdistuksen helppous.

Tälle perustalle on hyvä rakentaa.

Lue oppaastamme, miten syväkeräys nostaa taloyhtiön arvoa:Molok-säiliön edut ja hyödyt