Tietosuojaseloste 

Henkilötietojesi suojaaminen on Molok Oy:lle tärkeä asia. Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Molok Oy käyttää henkilötietojasi kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään uudelleen tällä sivulla aika ajoin.

Kun käytät palveluitamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme ehkä pysty sinua palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Molok Oy, Y-tunnus 2784446-5 ja sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Nosturikatu 16, 37150 Nokia. Puhelin 010 3429 400, fax 010 3429 450, sähköpostiosoite molok@molok.com.

 

Yhteyshenkilö

Molok Oy:n yhteyshenkilönä toimii Anne Huhtala, puh. 010 3429 105, sähköpostiosoite gdpr@molok.com.

 

Tietojen keräys ja käyttö

Molok Oy:n tietosuojaseloste koskee kerättyjä tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, joita voimme kerätä useiden eri kanavien kautta, esimerkiksi verkkosivustot, yhteydenottopalvelun käyttö, sosiaalinen media, yhteydenotot asiakkaisiin ja tapahtumat (asiakastilaisuudet ja -tapahtumat, messut). Voimme yhdistellä yksittäisillä menetelmillä (esim. verkkosivustossa) keräämiämme henkilötietoja muilla menetelmillä keräämiimme henkilötietoihin (asiakastilaisuudet ja -tapahtumat, messut).

Molok Oy voi käsitellä henkilötietoja tapauskohtaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Myynninedistämistä varten: Molok Oy voi käsitellä henkilötietojasi, jotta se voi ottaa yhteyttä sinuun sähköpostitse, tekstiviestitse, puhelimitse tai postitse palveluista tai tuotteista, joiden uskomme kiinnostavan sinua.
 • Tilastollista analysointia varten: Molok Oy voi käsitellä henkilötietojasi tilastollisiin analysointitarkoituksiin (markkina-analyysi, kampanjoiden tehokkuuden arviointi yms.).
 • Hallinnollisia tarkoituksia varten liittyen Molok Oy järjestelmien, alustojen, suojattujen verkkosivustojen tai sovellusten turvallisuuteen ja niihin pääsyyn.
 • Mitä tahansa muuta laillista liiketoiminnallista tarkoitusta varten.

Henkilötietojen luovuttaminen/siirtäminen

Molok Oy voi luovuttaa henkilötietojasi alihankkijoille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella (ETA) tai sen ulkopuolella ja käsittelevät henkilötietojasi Molok Oy:n puolesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Molok Oy ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietojasi muille osapuolille.

Molok Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietosi, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö sitä edellyttää.

 

Kerättyjen henkilötietojen tietosuoja

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Sähköinen yhteytemme on SSL-suojattu (Secure Sockets Layer). Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Toimitilamme ovat suojatut ja lukitut.

 

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä (cookies). Evästeiden tarkoituksena on tehdä verkkopalvelu käyttäjäystävälliseksi ja ne takaavat sivuston moitteettoman toiminnan. Evästeitä hyödynnetään verkkopalvelun käytön analysoimisessa ja kehittämisessä sekä markkinoinnin kohdentamisessa ja optimoimisessa. Evästeistä ei voida tunnistaa käyttäjää eikä niistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle.

 

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, joita verkkopalvelu tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustollamme. Evästeet tunnistavat usein sivuilla vierailevat kävijät ja helpottavat seuraavaa vierailua sivuilla (esim. valittu kieli, näyttöasetukset, katsotut sivut).

 

Miten evästeitä käytetään?

Keräämme tiedot evästeeseen, mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön. Käytämme sivustolla Hubspot Analytics ja Google Analytics -palveluita.  Palvelujen avulla seuraamme kävijämääriä ja heidän käyttäytymistä sivustolla. Tätä tietoa saatamme käyttää verkkosivun kehitykseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja optimoimiseen.

 

Miten voit hallita evästeitä?

Voit vapaasti hallita evästeiden käyttöäsi ja halutessasi kytkeä toiminnon pois. Esim. Internet Explorer-selainohjelman Työkalut-valikosta löytyy Internet asetukset ja sieltä kohta Suojaus. Huomioi kuitenkin, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin verkkopalvelumme toimintojen suorittamiselle.

 

Säilytysaika

Molok Oy ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki (esim. kirjanpitolaki) vaatii.  Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.

Jos haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksessa, voit pyytää poistamaan henkilötietosi rekisteristämme.

Voit ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gdpr@molok.com tai lähettämällä kirje osoitteeseen: Molok Oy, PL 90, 37101 Nokia. Pyydämme sinua mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Voit halutessasi tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle, mikäli koet oikeuksiasi laiminlyötävän.

 

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Molok Oy
Postiosoite:
PL 90                                                                             
37101 Nokia                                                                  
Puhelin 010 3429400, molok@molok.com

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Molok markkinointi / Anne Huhtala
Nosturikatu 16
37150 Nokia
Suomi
Puhelin  010 3429 105, anne.huhtala@molok.com                                                                        
Faksi 010 3429 450
Yhteydenotot: molok@molok.com

 

3. Rekisterin nimi

www.molok.com ja www.molok.fi sekä muiden vastaavien molok-maa sivujen palveluun liittyvä asiakastietorekisteri.

 

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on www.molok.com ja www.molok.fi -palvelun ja siihen liittyvien tuotteiden tarjoaminen asiakkaalle sekä asiakassuhteiden ja tuotteiden kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja käsitellään myös suoramarkkinoinnin ja profiloinnin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • yleiset asiakastiedot, kuten nimi, yhteystiedot, yleinen kuvaus asiakkaan liiketoiminnasta
 • SF-piirimyyjien ja ulkomaisten jälleenmyyjien nimi, yhteystiedot ja kuvaus myyntialueesta
 • asiakkaan toivomukset
 • tilaustiedot ja tuotteisiin liittyvät tiedot
 • evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä www.molok.com ja www.molok.fi -palvelussa
 • www.molok.com ja www.molok.fi -sivuston käyttöön liittyvät lokitiedot, joista ilmenee miten asiakas käyttää sivustoa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan antamat tiedot, kuten yleiset asiakastiedot sekä tilaustiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ja siirretään Molok Oy:n, sen kumppaneiden, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden yksiköille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tarvittaessa EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle kohdassa 7 mainituille tahoille. Myös osa www.molok.com -palvelun tarjoamiseen käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.