Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Molok Oy:n tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.
Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Molok Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

Asiakasrekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Uutiskirjerekisteri

Rekrytointirekisteri

Ilmoituskanava väärinkäytösilmoituksille

Sertifikaatti-GDPR-2024-FI