Nokialla käynnistetään korttelikeräyksen pilottihanke

03.07.2019


Nokian Vesitorninmäen alueella kerätään heinäkuun alusta lähtien jätteitä uudella konseptilla. Alueella toteutetaan Pirkanmaan jätehuollon, Molok Oy:n ja Nokian kaupungin kanssa yhteistyössä pilottihanke korttelikeräyksestä. 

Näin pyritään helpottamaan jätteiden lajittelua tiheästi asutuilla pientaloalueilla. Lähelle asukkaiden päivittäistä kulkureittiä asennettiin syväkeräyssäiliöt, jotka palvelevat useaa kotitaloutta kerrallaan. Alueella pystytään keräämään jopa seitsemää eri jätelajia: sekajätettä, biojätettä, muovipakkauksia, kartonkia, paperia, metallia ja lasia. Aikaisemmin asukkailla oli käytössä omat pienet sekajäteastiat pihoissaan.

”Asukkaiden selkeä halu lajitella jätteensä paremmin toimii kannustimena tällaisiin konkreettisiin toimiin, joiden avulla haluamme saada lajittelun helpommaksi kaikille asuinalueesta riippumatta,” kuvailee korttelikeräyshankkeen projektipäällikkö Jenni Rahkonen Molok Oy:ltä.

Pilotin avulla tärkeää tutkimustietoa

Vuoden kestävässä pilotissa on tarkoitus kerätä kokemuksia ja palautetta asukkailta toimintamallin toimivuudesta sekä seurata lajittelun kehittymistä ja onnistumista. ”Mukaan pilottiin ilmoittautui noin 30 innokasta kotitaloutta, mikä on todella hyvä määrä tulosten keräämisen kannalta”, Rahkonen iloitsee.

Korttelikeräystä on pilotoitu aikaisemmin Suomessa uusilla asuinalueilla sekä Ruotsin Falunissa jo olemassa olevilla asuinalueilla. Asukkaiden palautteet konseptista ja sen toimivuudesta ovat olleet positiivisia. ”Nokian pilotti on Suomen ensimmäinen olemassa olevalle asuinalueelle järjestetty korttelikeräys, mikä tekee tästä projektista vielä entistäkin mielenkiintoisemman. On jännittävää nähdä, miten asukkaat ottavat muuttuvat kierrätysmahdollisuudet käyttöönsä,” kertoo Rahkonen. Nokian pilotin lisäksi vastaavanlainen kokeilu on syksyllä suunnitteilla Naantaliin yhdessä Lounais-Suomen jätehuollon kanssa.

Alueelliset kierrätysasteet mahdollista jopa tuplata

Molok Oy:n kehittämän korttelikeräyksen avulla voidaan nostaa Suomen kierrätysastetta korkeammaksi. EU:n asettamien tavoitteiden mukaan Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste tulisi olla 50 % vuonna 2020 ja 55 % vuonna 2025. Kierrätysaste on Suomessa viimeisimmän tiedon mukaan kuitenkin 41 %, vaikka kierrätysasteen nostaminen olikin yksi viimeisimmän hallituksen kärkihankkeista. Gaia Consulting Oy:n tekemän selvityksen mukaan korttelikeräyksen avulla pientaloalueiden kierrätysprosentti nousisi nykytilanteen 25 %:sta 50 %:iin.

Korttelikeräyksellä voidaan tutkimusten perusteella saavuttaa positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi kustannussäästöjä, sillä yhteisen keräyspisteen elinkaarikustannukset ovat alhaisemmat, kuin jokaisen kotitalouden käyttäessä omaa roska-astiaa. Korttelikeräys lisää myös alueen turvallisuutta, sillä jäteautoliikenne vähenee huomattavasti.

 

Lisätiedot: Korttelikeräyksen projektipäällikkö Jenni Rahkonen, Molok Oy
010 3429 108, jenni.rahkonen(a)molok.com

Nokialla käynnistetään korttelikeräyksen pilottihanke