Suomen jätelaki on muuttunut 19.7.2021

03.08.2021


Uudella jätelailla halutaan saada muutos siihen, että polttoon menevän jätteen määrä vähenee ja kierrätykseen päätyvän jätteen määrä lisääntyy.

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Jätteen lajitteluvelvoitteet laajenevat koskemaan myös pieniä taloyhtiöitä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Lakimuutoksen jälkeen asuinkiinteistöissä tulisi lajitella seka- ja biojäte, kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkaukset.

Tämän lisäksi kiinteistöillä kerätään myös erikseen paperia sekä metallipakkausten kanssa usein samaan jäteastiaan pienmetallia eli muuta pienikokoista metallijätettä, joka ei ole pakkauksia.

Lue blogistamme, mitä uusi jätelaki merkitsee käytännössä taloyhtiöille.

Suomen jätelaki on muuttunut 19.7.2021