Syväkeräys-menetelmän etu on vähäinen tyhjennyshenkilöstön tarve
Vuositasolla Molok-syväkeräysmenetelmä vähentää keräysaikaa 44 % verrattuna pinta-astiakeräykseen. Vaikutus 100 000 asukkaan kunnassa / 1900 jätekuormaa / vuosi.

Vähäinen tyhjennyshenkilöstön tarve

 • Molok-säiliöiden tyhjennystarve on pieni

 • Molok-syväkeräyssäiliön tyhjennyksessä vastaava määrä jätettä kerätään lyhyemmässä ajassa ja näin työ voidaan suorittaa pienemmällä henkilömäärällä.

  Vähäinen tyhjennyshenkilöstön tarve
Pienet kuljetuskalustokustannukset
Vuositasolla Molok syväkeräysmenetelmä vähentää polttoaineen kulutusta 15 % verrattuna pinta-astiakeräykseen. Vaikutus 100 000 asukkaan kunnassa / 1 900 jätekuormaa / vuosi.

Pienet kuljetuskalustokustannukset

 • Koska tyhjennysnoutoja on harvemmin*, saadaan syväkeräyssäiliöllä vastaava jätemäärä kerättyä pintakeräystä pienemmällä tyhjennysautomäärällä.

 • Tyhjennysautojen pienemmän tarpeen vuoksi autokaluston kokonaisinvestoinnit ovat pienemmät, vaikka syväkeräyksessä tarvitaankin autoon liitettävää nosturia.

 • Käyttökulut ovat pienemmät johtuen pienemmistä polttoainekuluista.

  Pienet kuljetuskalustokustannukset
Rovaniemi_tyttö-äiti3

Vähemmän päästöjä ilmakehään

 • Kun noutokertoja on vähemmän ja polttoainetta kuluu vähemmän, syntyy myös vähemmän päästöjä ympäristöön.

  Vähemmän päästöjä ilmakehään

 

Jätteiden tyhjennyksen hiljaisuus ja esteettisyys on ympäristöystävällisyyttä
Nosturiavusteinen tyhjennysmenetelmä on hiljainen, tyhjennys onnistuu häiriöttä myös yöaikaan.

Tyhjennyksen hiljaisuus ja esteettisyys on myös ympäristöystävällisyyttä

 • Jätesäiliön tyhjennyksestä syntyvä ääni on yksi ympäristöön vaikuttava asia

 • Syväkeräyssäiliön tyhjennys on hiljaista verrattuna esim. pinta-astioiden tyhjennykseen. Tämä mahdollistaa mm. yökeräyksen

 • Esteettisesti kaunista ympäristöä arvostetaan suuresti. Jätteenkeräyssäiliö voi olla kaunis. Siisti Molok-jätepiste luo automaattisesti muuta siisteyttä ympärilleen.

Lue blogistamme: Roska-astioiden sijainti piha-alueella ei saa häiritä taloyhtiön asukkaiden elämää

Elinkaarikustannukset 20 vuotta_Syväkeräys vs jätekatos
Sekajätteen kokonaiskeräyskustannukset - aikaväli 20 vuotta

Syväkeräyksen kustannustehokkuus pinta-astioihin verrattuna huomattava

Kun jätekatosta ei tarvita, on sekä investointi- että ylläpitotarve pienempi. 20 vuoden aikajänteellä kokonaiskulujen ero syväkeräysastioiden eduksi voi olla jopa 50 % verrattuna pinta-astioihin jätekatoksilla.

 

Syväkeräys taloyhtiön jätehuoltoratkaisu opas