Umpinaisessa runkokaivossa ei ole saumakohtia ja sen takia Molok-jätesäiliö on täysin vesitiivis.
Umpinaisessa runkokaivossa ei ole saumakohtia ja sen takia säiliö on täysin vesitiivis.

Rakenteen suojaavat ominaisuudet

  • Veden pääsy jäteastian sisään on huolellisesti suojattu. Runkosäiliöt on rotaatiovalettu yhtenä kappaleena ja tämän vuoksi niissä ei ole saumakohtia. Molok-säiliöt ovat tyypiltään sellaisia, että umpinaisesta rungosta 40 % on maan päällä. Tämän ansiosta rankat, tulvivat sateet eivät pääse maan rajan kohdalta säiliön sisään.

molok
Säiliön kansi ja täyttöluukku suojaavat päältä tulevan sadeveden.

Molok Syväkeräys-järjestelmä: Sekajätteen kokonaiskeräyskustannukset
Sekajätteen kokonaiskeräyskustannukset - aikaväli 20 vuotta
  • Koska Molok-jäteastioiden rakenne on vesitiivis ja säiliöiden ulkonäkö tyylikäs, ei erillistä jätekatosta tarvita.
  • Kun jätekatosta ei tarvita, on sekä investointi- että ylläpitotarve pienempi. 20 vuoden aikajänteellä kokonaiskulujen ero syväkeräys-astioiden eduksi voi olla jopa 50 % verrattuna pinta-astioihin jätekatoksilla.
  • Jätekatoksen taakse saa piiloon sinne kuulumattomia jätteitä. Kun katosta ei ole, jää jätepisteen ympäristö siistiksi.
  • Sekä pääkansi että täyttöluukku ovat lukittavissa. Tämä estää astioiden luvattoman käytön, jos ne ovat sijoitettu esim. lähelle yleistä jalankulkuväylää

    molok
Molok-jäteastioissa on vähän liikkuvia ja särkyviä osia

Vähän liikkuvia ja särkyviä osia

  • Rakenteet on suunniteltu niin, että ne kestävät pitkää päivittäistä käyttöä. Liikkuvat monimutkaiset osat on minimoitu. Mm. mekaanisesti taittuvia turva-aitoja ei tarvita. Näin mahdollistetaan pitkä ja käyttövarma elinkaari.

  • Huolto- ja pesupalvelut lisäävät käyttömukavuutta.

 

Syväkeräys nostaa taloyhtiön arvoa

Lue lisää seikkoja, miten Syväkeräys-jätehuoltoratkaisu nostaa taloyhtiön arvoa

Molok-säiliön edut ja hyödyt