Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Molok Oy
Postiosoite:
PL 90                                                                             
37101 Nokia                                                                  
Puhelin 010 3429400

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Molok markkinointi / Samuli Hellemaa
Nosturikatu 16
37150 Nokia 
Suomi
Puhelin  010 3429400                                                                         
Faksi 010 3429450

Yhteydenotot: molok@molok.com

3. Rekisterin nimi

www.molok.com -palveluun liittyvä asiakastietorekisteri.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietojen käsittelyn tarkoituksena on www.molok.com -palvelun ja siihen liittyvien tuotteiden tarjoaminen asiakkaalle sekä asiakassuhteiden ja tuotteiden kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja käsitellään myös suoramarkkinoinnin ja profiloinnin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • yleiset asiakastiedot, kuten nimi, yhteystiedot, yleinen kuvaus asiakkaan liiketoiminnasta
  • asiakkaan toivomukset
  • tilaustiedot ja tuotteisiin liittyvät tiedot
  • evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä www.molok.com -palvelussa
  • www.molok.com -sivuston käyttöön liittyvät lokitiedot, joista ilmenee miten asiakas käyttää sivustoa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • asiakkaan luovuttamat tiedot, kuten yleiset asiakastiedot sekä tilaustiedot
  • Molok Oy:n, sen kumppaneiden, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden evästeiden avulla asiakkaiden kovalevyiltä keräämät tiedot
  • Molok Oy:n, sen kumppaneiden, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden www.molok.com  -palvelun käytöstä saatavat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ja siirretään Molok Oy:n, sen kumppaneiden, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden yksiköille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tarvittaessa EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle kohdassa 7 mainituille tahoille. Myös osa www.molok.com -palvelun tarjoamiseen käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla, ja niihin sovelletaan Molok Oy:n, sen kumppaneiden, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden tietojärjestelmiä koskevia yleisiä tietosuojaperiaatteita, kuten palomuureja. Ainoastaan erikseen nimetyillä Molok Oy:n, sen kumppaneiden, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihoin