Jätteiden lajittelu

Kuvasymbolit helpottavat jätteiden lajittelua

Marianne Kuusisto 16.06.2017

Molok Jätesymbolit

Jätehuolto toimii ja säästää ympäristöä, kun kaikki niin kotona kuin yrityksissäkin tietävät, mitä jätelajia kuhunkin jätesäiliöön kerätään. Ensijaisena tarkoituksena on tietysti ohjata jätteet hyötykäyttöön. Kun jätettä kuitenkin syntyy, tulee se uudelleenkäyttää, kierrättää ja hyödyntää joko aineena, tai energiana.

Lajittelemalla ja kierrättämällä oikein toimimme myös oman ympäristömme hyväksi. Samalla tulemme säästäneeksi jätehuollon kustannuksissa, kun jätteet lajitellaan oikein.

Molok Oy:ssa on haluttu helpottaa jätteiden lajittelua ja kierrätystä uusilla, selkeillä jätekylteillä, joissa on jokaiselle jätelajille oma kuvasymboli. Kuvasymbolit helpottavat jätteiden lajittelua ja kannustavat kierrättämään. Kun jäteastiat on merkitty selkeästi, on paljon helpompi lajitella jätteet oikein.

Kuvasymbolit on luotu seuraavia jätelajeja varten:

 • Sekajäte/energiajäte
 • Paperi
 • Pahvi/kartonki
 • Biojäte
 • Metalli
 • Muovi
 • Värillinen lasi
 • Väritön lasi

Kuvasymbolit on painettu valmiiksi uusiin jätekyltteihin, jotka tulevat jäteastioiden kylkeen. Eri paikkakunnilla jätteitä kerätään hieman eri nimikkeillä, ja tämän takia jätekylttiin saa kuvasymbolin yläpuolelle jätelajinimikkeen tarrana.

Uudessa jätekyltissä on tilaa kolmelle jätelajitarralle. Tämä tarkoittaa sitä, että jätelajinimikkeen voi laittaa vaikka useammalla kielellä. Tämä helpottaa esimerkiksi taloyhtiöitä, joissa asukkaat puhuvat äidinkielenään useampaa kieltä. Kuvasymbolein ja eri kieliversioin helpotetaan siten lajittelua myös monikulttuurisessa ympäristössä.

Kuvasymbolin ja jätelajinimen lisäksi lajittelua voi halutessaan tehostaa kyltin yläreunaan tulevalla värillisellä nauhatarralla. Kullakin jätelajilla on oma tehostevärinsä:

 • Sekajäte: kirkkaanvihreä
 • Paperi: vaaleansininen
 • Pahvi: tummansininen
 • Biojäte: ruskea
 • Metalli: harmaa
 • Muovi: oranssi
 • Värillinen lasi: tummanvihreä
 • Väritön lasi: valkoinen.

 jätelajisymbolikyltit_web.jpg

Miksi lajittelemme jätteet?

Kierrätyksen onnistumisessa jokainen henkilö on avainhenkilö. Jokainen voi miettiä, miten voisi omilla toimillaan ehkäistä jätteen syntyä. Myös lajittelun onnistuminen on jokaisen vastuulla. Yksikin ihminen voi helposti pilata muiden hienosti lajitteleman jätemateriaalin. On siis tärkeää, että jokainen meistä tuntee lajitteluohjeet ja toimii niiden mukaisesti. 

 • Kierrättäminen säästää luonnonvaroja, sillä oikein lajiteltu jäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena.  Esimerkiksi metallia voidaan kierrättää lähes loputtomiin, jolloin säästyy neitseellisiä raaka-aineita.
 • Lisäksi energiajakeesta valmistetaan teollisuuden käyttöön kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita.
 • Kun kierrätys ja hyötykäyttö toimivat kunnolla, vain pieni osa jätteestä päätyy kaatopaikalle. 

New Call-to-action

 

Marianne Kuusisto

Kirjoittaja Marianne Kuusisto

Marianne on Molok Oy:n markkinointiviestintäpäällikkö

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!