Jätehuolto, Taloyhtiö, Kierrätys

Mitä enemmän lajittelet, sitä vähemmän maksat

Kirjoittanut: Heikki Seitsonen
Julkaistu: 12.04.2023
Päivitetty: 12.04.2023

molok_lajittelu

Taloyhtiölle sekajäte tulee kalliimmaksi kuin oikein lajiteltu jäte, joten huolellinen lajittelu ja kierrätys säästää taloyhtiössä paitsi luonnonvaroja, myös selvää rahaa.

Taloyhtiön tehtävä on järjestää jätehuollon vaatimat tilat ja rakennelmat. Jätehuolto voidaan jakaa myös useamman kiinteistönomistajan kesken, jolloin taloyhtiöillä on yhteinen jätepiste. Taloyhtiön on järjestettävä myös jätteenkuljetus joko kunnan tai paikallisen jätteenkeruuyrityksen kanssa.

Taloyhtiön koko ja lajittelun aktiivisuus vaikuttavat suoraan jätehuoltokustannuksiin. Ahkera ja onnistunut lajittelu voi säästää taloyhtiölle vuositasolla tuhansia euroja!

Lajittelu on kaikkien etu

Jätteiden onnistunut lajittelu säästää paitsi luontoa, myös taloyhtiön jätehuoltokustannuksia. Onnistuneella lajittelulla tarkoitetaan sitä, että materiaalit löytävät omat keräysastiansa eikä esimerkiksi paperin joukosta löydy lasia.

Kierrätyksen yhteydessä puhutaankin usein säästyneistä luonnonvaroista ja kasvihuonekaasupäästöistä. Luonnonvaroja käytetään kestävästi muun muassa tuottamalla mahdollisimman vähän jätettä, suunnittelemalla tuotteet pitkäikäiseen käytöön ja kierrättämällä materiaalit käytön jälkeen.

LUE MYÖS: 10 vinkkiä: näin vältät yleiset kierrätysmokat

Jätehuoltomääräykset sallivat useimmiten pitkät tyhjennysvälit lasille, metallille, kartongille, paperille ja muovipakkauksille; ainoastaan seka-/polttokelpoiselle jätteelle ja biojätteelle on määrätty tyhjennysväli. Näin jäteauton ei tarvitse käydä niin usein taloyhtiön pihassa ja jätehuollon hiilijalanjälkikin pienenee. Tällöin jätepisteen suunnittelussa on otettava huomioon riittävän kokoiset jäteastiat.

Jos tuntuu, että jäteastiat ovat siltikin aina täynnä, lue aiempi bloggauksemme, miten toimia, jos jäteastiat pursuavat yli äyräiden.

molok_lajittelu

Mikä on jätehierarkia ja mitä taloyhtiön pitää siitä tietää?

EU:n jätedirektiivin mukaan on pyrittävä ensisijaisesti minimoimaan jätteiden synty. Syntyneet jätteet on pyrittävä käsittelemään seuraavassa järjestyksessä: 1) ehkäiseminen/vähentäminen, 2) uudelleenkäyttö, 3) kierrätys materiaalina, 4) hyödyntäminen esim. energiana, 5) loppukäsittely.

Taloyhtiön näkökulmasta tämä tarkoittaa ensisijaisesti jätteiden määrän vähentämistä ja kierrätyksen tehostamista. Riippuen taloyhtiön koosta eli asuntojen määrästä, ja siitä missä päin Suomea taloyhtiö sijaitsee, pihasta tulisi löytyä keräysastiat paperille, kartongille, lasille, metallille, biojätteelle ja muovipakkauksille. Joillakin alueilla jätettä kerätään myös nimikkeillä energiajäte, poltettava jäte tai polttokelpoinen jäte.

Jätelain tarkoituksena on varmistaa toimiva jätehuolto

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta. Yleisen jätelain tarkoituksena on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, ehkäistä jätteistä aiheutuvaa haittaa terveydelle sekä varmistaa toimiva jätehuolto.

On huomioitava, että huonosti lajitellut jätteet mahdollistavat myös identiteettivarkauden. Jätteiden joukosta löytyy huolestuttavan usein reseptilääkkeitä, arkaluontoisia asiakirjoja ja henkilötietoja. Epäonnistunut lajittelu ei siis ole ainoastaan uhka luonnolle, mutta myös meille kierrättäjille itsellemme.

Menevätkö jätteet sekaisin jäteautossa?

Usein sama jäteauto kerää useampaa jätejaetta kerrallaan. Tästä saattaa syntyä käsitys, että jätteet menevät jäteautossa keskenään sekaisin. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jäteauton keräystila on jaettu väliseinillä ja jokaiselle jäteryhmälle on oma lokeronsa. Samalla kertaa pystytään keräämään siis useita jätejakeita. Näin jäteauton ei tarvitse hakea esimerkiksi lasia ja metallia eri keräyskerroilla.

Biojäte kerätään usein omalla kierroksella erikseen suunnitellulla biojäteautolla. Samoin sekajäte (polttokelpoinen jäte) kerätään omalla kierroksella, sillä sitä kertyy eniten ja keräysväli on tiheämpi muihin jakeisiin verrattuna.

Valitettavasti tämä pinttynyt käsite jätteiden sekoittumisesta on johtanut välinpitämättömyyteen lajittelua kohtaan. Yhden henkilön piittaamattomuus voikin pilata kaikkien kierrätyksen, kun kirjavasisältöiset astiat on pakko tyhjentää sekajätteeseen.

Nyt on aika heittää tämä vanha käsite roskiin (tietenkin Molok-säiliöön!) ja huomata, miten helppoa jätteiden lajittelu on!

Muista ladata hyödyllinen oppaamme taloyhtiöiden jätehuollon suunnitteluun!

New Call-to-action

Heikki Seitsonen

Kirjoittaja Heikki Seitsonen

Heikki on Molok Oy:n myynti- ja alue-asiantuntija: Varsinais-Suomi.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!