Jätehuolto, MolokDomino, jätepiste, jätepisteen suunnittelu, jätesäiliö

Modernin jätepisteen suunnittelu uuden jätelain mukaisesti

Kirjoittanut: Samuli Hellemaa
Julkaistu: 01.04.2022
Päivitetty: 21.04.2022

molok_jätepisteen_suunnittelu

Jätepisteen suunnittelussa on monta huomioon otettavaa yksityiskohtaa. Usein jätepiste on kuitenkin vain yksi osa-alue suuremmassa kokonaisuudessa, kuten uudisrakennusurakassa tai piha-alueen uudistusprojektissa. Me Molok Oy:llä haluamme helpottaa suunnittelijoiden työtä ja tarjota käytännön apua jätepisteen suunnitteluun. Uusimpana työkaluna olemme laatineet ladattavan suunnitteluoppaan arkkitehdeille ja pihasuunnittelijoille.

Suunnitteluoppaamme arkkitehdeille ja pihasuunnittelijoille on laadittu helpottamaan jätepisteen suunnittelua. Kerromme siinä yksityiskohtaisesti huomioon otettavia asioita ja ohjaamme sinua myös oikeaan paikkaan löytämään lisää tietoa. Käymme oppaassa läpi niin jätepisteen mitoitukseen, turvallisuuteen kuin ulkonäköön liittyviä aiheita.

Suunnittele toimiva jätepiste - Lataa opas tästä

Oman mausteensa jätepisteen suunnitteluun nykyisin tuo heinäkuussa 2021 voimaan astunut jätelain muutos, joka koskettaa kaikkia vähintään 5 asunnon asunto-osakeyhtiöitä. Oppaamme onkin laadittu muutokset huomioon ottaen, ja sen tarkoituksena on palvella kaikkia – olitpa jo perehtynyt muutokseen tai et.

Oppaamme laatimisen yhteydessä halusimme kuulla, miten ammattilaiset suunnittelevat jätepisteitä tällä hetkellä ja mistä he tarvitsisivat lisää tietoa. Haastattelimme kolmea ammattilaista, jotka suunnittelevat työssään monenlaisia rakennus- ja pihakohteita.

Tilaajan ja käyttäjien kuuntelu antaa lähtökohdan jätepisteen suunnittelulle

Arkkitehti SAFA Arja Niemelä Arktiimistä kertoo, että hänelle etenkin julkisen rakennuksen jätepisteen suunnittelussa on tärkeää lähteä liikkeelle selvittämään käyttäjälähtöisesti, mitä jätejakeita kohteessa syntyy, mikä olisi tilojen käyttäjille optimaalinen reitti viedä roskat ja mistä jätteet tullaan tyhjentämään.

– Jos kohteessa mietitään koko piha uusiksi, silloin yhteistyökumppaninani on yleensä maisemasuunnittelija, jonka kanssa yhdessä mietitään pihan toimintoja. Lisäksi minä olen yhteydessä esimerkiksi keittiöhenkilökuntaan ottaakseni selvää, mistä heille olisi hyvä lähteä viemään roskia, selostaa Niemelä.

molok_jätepisteen_suunnitteluPihan uudistuksessa uusi jätepiste voidaan sijoittaa osaksi viihtyisää piha-aluetta.

Pihasuunnitteluun erikoistunut projektipäällikkö Jarmo Lahtinen Sitowiseltä kertoo, että tilaajalla monesti on jo heti alkuun tahtotila, millaista uutta jätepistettä kiinteistöön halutaan. Lahtinen kuitenkin lisää, että suunnittelija voi itsekin vaikuttaa alussa valintaan tuomalla esiin muitakin kohteeseen sopivia vaihtoehtoja.

Jätelain muutokset vaativat muunneltavuutta jätepisteiltä

Uudistettu jätelaki velvoittaa vähintään 5 asunnon asunto-osakeyhtiöitä lajittelemaan jätteitä entistä tarkemmin. Uusia kierrätyssäiliöitä tarvitaan biojätteelle ja pakkausjätteille.

Tarkemmin sanottuna kaikkien taajama-alueiden vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulisi lajitella erikseen seuraavia jätelajeja:

  • sekajäte
  • biojäte
  • kartonkipakkaukset
  • muovipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • metallipakkaukset

Tämän lisäksi kiinteistöillä kerätään useimmiten myös erikseen paperia. Metallipakkausten kanssa samaan jäteastiaan voidaan lajitella myös pienmetallia eli muuta pienikokoista metallijätettä, joka ei ole pakkauksia.

Tiesitkö?
Jätehuoltomääräyksissä ja jätejakeiden nimissä,
eli millä nimellä jotain jätetyyppiä kutsutaan, on alueellisia eroja.
Jossain päin Suomea esimerkiksi puhutaan sekajätteestä,jossain polttokelpoisesta jätteestä, toisaalla poltettavasta jätteestä ja jossain kuivasta jätteestä.
Alueelliset asiantuntijamme osaavat aina neuvoa sinua alueellisissa kysymyksissä.

Monissa vanhoissa taloyhtiöissä, etenkin pienemmissä, on siis jätepisteiden rakenne mietittävä uusiksi. Uudiskohteissa taas on otettava huomioon jätepisteen suunnittelun uuden vaatimukset.

Taloyhtiöissä jätepiste on kuitenkin monesti jo täynnä keräysastioita ja ongelmaksi voi muodostua tilanpuute uusille keräysastioille. Toisaalta kokonaisjätteen määrän ei pitäisi kasvaa, vaan ainoastaan jätejakeiden jakautuminen eri keräysastioihin muuttuu.

Jarmo Lahtinen Sitowiseltä pohtii, että monessa tapauksessa lajitellun muovin osuus tulee luultavasti kasvamaan ja sekajätteen tai polttokelpoisen jätteen määrä vähenee. Hänen työpöydällään olleissa kohteissa muutoksia on jo tehty osittain.

– Molok-syväkeräysastioiden etuna on niiden säiliökokojen muunneltavuus. Jätekeräyksen tilantarvetta ei välttämättä tarvitse muuttaa vaan kapasiteettia. Suunnittelussa pyrin kuitenkin aina varautumaan, että lisätilaa tullaan tarvitsemaan jätepisteen läheisyyteen tulevaisuudessa, kun säädökset taas muuttuvat. Tällöin mahdolliset uudet keräysastiat saadaan nätisti asemoitua olemassa olevan pisteen yhteyteen eikä erilleen.

molok_jätepisteen_suunnitteluMuunneltavat Molok-syväkeräysastiat voidaan sijoittaa vaikka rinteeseen.

Vaikein tehtävä monesti on jätemäärän arviointi

Jätejakeiden lukumäärän kasvaessa on jätesäiliöiden mitoitus entistä haastavampi tehtävä suunnittelijalle. Tämän vahvistaa myös Arja Niemelä. Hän kertoo, että toivoisi monesti lisää tietoa siitä, minkä kokoisen astian mikäkin jae tarvitsisi. Lisäksi hän mainitsee, että kokee tyhjennysauton vaatimusten hahmottamisen välillä haastavaksi – esimerkiksi paljonko tyhjennysauto vaatii tilaa ympärilleen.

– En koe olevani ammattilainen jätemäärän arvioinnissa, että saisin määriteltyä oikeat jätemäärät ja tyhjennyskerrat. Turvaudunkin useimmiten paikalliseen Molok-asiantuntijaan.

Rakennusarkkitehti Jouni Sjöblom ARCCI-suunnittelutoimistosta kertoo, että häntä suunnittelussa mietityttävät Niemelän tavoin sijoitteluun liittyvät asiat.

– Itse koen jätepisteen suunnittelussa haastavimmaksi lähinnä jätepisteen sijoittamisen ja suunnittelun; mistä jäteastiat saadaan tyhjennettyä ja mitä kautta tontilla jäteauto pääsee jätepisteen luo, pohtii Sjöblom.

Tiesitkö? 
Jäteauton ei tarvitse päästä ajamaan
Molok-jätepisteen viereen,
kun astioita tyhjennetään.
Jäteastiat voidaan tyhjentää esimerkiksi
pensaiden, aidan tai nurmikkoalueen yli, jopa 8 metrin päästä. 

molok_jätepisteen_suunnitteluMolok-jäteastiat voidaan tyhjentää jopa 8 metrin päästä.

Molok-säiliömitoituslaskuri helpottaa jäteastioiden mitoitusta

Jäteastioiden mitoituksen haasteet ratkeavat useimmiten helpoiten ottamalla yhteyttä oman alueen Molok-asiantuntijaan. Taustatyön voi kuitenkin aloittaa myös Molok-verkkosivujen säiliömitoituslaskurilla, jolla saa heti alustavan arvion tarvittavista jäteastioista sekä miten eri jätejakeet jakautuvat niihin.

Molok-syväkeräyssäiliöitä on helppo jakaa eri jakeille, ja yksi 5 m3 MolokDomino -säiliö on mahdollista jakaa jopa viidelle eri jakeelle. Säiliöiden jakoa voi myös muuttaa tulevaisuudessa, jos esimerkiksi lainsäädäntö jätteen keräyksestä muuttuu entisestään.

Molok-säiliöt ovat suurimmalta osin katseilta piilossa maan alla, joten niitä tarvitaan lukumäärällisesti yleensä huomattavasti vähemmän kuin pintakeräysastioita.

SIIRRY LASKURIIN

Molok-asiantuntija-apuun luotetaan

Kaikki kolme suunnittelijaa tunnustavat turvautuvansa alueellisiin Molok-asiantuntijoihin säännöllisesti. Rakennusarkkitehti Jouni Sjöblom kuvailee kääntyvänsä yleensä jo siinä vaiheessa Molok-asiantuntijan puoleen, kun tilaaja ilmoittaa tarpeensa.

– Itselleni tärkein tietolähde suunnittelussa on Molok-asiantuntija, jonka käyttö tarjoaa melkoisen ajansäästön, kun ei tarvitse alkaa selvittämään asioita erikseen. Luotan täysin siihen, että heillä on tarvittava asiantuntijuus, kertoo Sjöblom.

Sitowisen Lahtinen sanoo nojaavansa paljon suunnittelussaan jo kertyneeseen kokemukseensa, mutta Molok-verkkosivut tarjoavat hänen mukaansa myös hyvää tietoa. Lahtinen kertoo käyvänsä pääsääntöisesti aina kohteessa paikan päällä Molok-asiantuntijan kanssa, sekä lisäksi hän ottaa huomioon jäteastioiden tyhjentäjän mielipiteen suunnitteluvaiheessa, jotta tyhjennys olisi mahdollisimman tehokasta.

Molok-alueasiantuntijat palvelevatkin mielellään kaikkia jätepisteiden suunnittelun kanssa painiskelevia. Meillä on kolmetoista alueellista asiantuntijaa, jotka ovat aina valmiina auttamaan sinua. Varmistamme, että keräys tapahtuu lainsäädännön ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisäksi autamme sinua suunnittelussa ja mitoituksessa, jotta jätepiste on taloyhtiöön sopivan kokoinen. Jätepisteiden laajennuksiin ja asennuksiin meillä on luotettavat, vakituiset ammattilaiset. Löydät lähimmän Molok-asiantuntijasi yhteystiedoista.

Kotisivujemme Suunnittelijoille-osiosta löydät monenlaista lisätietoa, Molok-tuotteiden ladattavat BIM-objektit ja ohjeita.


Lataa Jätepisteen suunnitteluopas

Saat oppaan itsellesi heti, kun täytät alla olevan lomakkeen.

Oppaamme vastaa muiden muassa seuraaviin kysymyksiin:
Miten lasken oikean säiliöiden määrän ja suhteen eri jätelajeille?
Kuinka paljon tyhjennysauto tarvitsee tilaa ympärilleen tyhjennykseen?
Miltä jätesäiliöt loppupeleissä näyttävät?
Minne jätepisteen voi sijoittaa?

jatepisteen-suunnittelu-opas-molok

Lomake oppaan lataukseen:

Samuli Hellemaa

Kirjoittaja Samuli Hellemaa

Samuli toimii Molok Oy:n tuote- ja markkinointijohtajana. // Samuli works in Molok Ltd as a Product and Marketing Director.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!