Jätehuolto, Korttelikeräys

Naantalissa pilotoidaan tulevaisuuden jäteratkaisua

Kirjoittanut: Jenni Rahkonen
Julkaistu: 26.05.2020
Päivitetty: 21.07.2020

Naantalin Immaisten pientaloalueella on kokeiltu yhteistä jätepistettä, korttelikeräystä, 20 talouden voimin marraskuusta 2019 alkaen. Lounais-Suomen Jätehuollon, Molok Oy:n ja Naantalin kaupungin yhteisen pilottihankkeen on tarkoitus kestää vuoden verran. Tänä aikana asukkaiden on mahdollista kierrättää kahdeksaa jätelajia (polttokelpoinen jäte, biojäte, paperi, kartonkipakkaukset, metalli, lasipakkaukset, muovipakkaukset ja poistotekstiili) lähellä omaa kotiaan.

Korttelikeräyspiste NaantalissaKorttelikeräyspiste sijaitsee päivittäisten kulkureittien varrella

Pilotissa seurataan erityisesti jätteen määriä ja sitä, lisääntyykö kierrätettävien materiaalien osuus, jos lajittelu tuodaan lähemmäs asukkaita. Myös asukkaiden tyytyväisyyttä järjestelmään mitataan kyselyn avulla. Erityisesti halutaan tietoa siitä, miten tällainen jätteenkeräystapa toimii olemassa olevilla asuinalueilla.

Korttelikeräystä on pilotoitu aikaisemmin Ruotsissa Falunissa, ja tällä hetkellä toinen samantyyppinen pilotti on käynnissä Nokialla. Useilla uusilla asuinalueilla korttelikeräys on otettu huomioon jo kaavoitusta tehdessä.

Anna Lehti


Kysyimme korttelikeräykseen perehtyneeltä Anna Lehdeltä hänen ajatuksistaan korttelikeräyksestä, sen toimivuudesta ja tulevaisuuden jäteratkaisuista. Lehti opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulussa ympäristösuunnittelijaksi ja hän tekee parhaillaan opinnäytetyötä Lounais-Suomen jätehuollolle.

 

Millaisille asuinalueille korttelikeräys sopii?

”Tiiviille asuinalueille, joissa yhteisöllistä toimintaa on jo muutenkin. Tietenkin toivottavaa on, että alueen asukkaat ovat kiinnostuneita kierrättämisestä, eikä heillä vielä nykyisin ole mahdollista lajitella jätteitään kävelyetäisyydellä kodistaan esimerkiksi Rinki-kierrätyspisteellä.”

 

Entä mitä tulisi ottaa huomioon korttelikeräyspistettä perustettaessa?

”Muutama selkeä asia, jotka olisi hyvä huomioida. Ensinnäkin se, että ollaanko alueella kiinnostuneita kehittämään jätehuoltoratkaisuja vai ollaanko siellä jo nyt tyytyväisiä kierrätysmahdollisuuksiin. Toiseksi tulisi selvittää, onko kotitalouksia alueella riittävästi ja ovatko ne tarpeeksi tiiviisti rakennettua, ettei matka jätepisteelle tule liian pitkäksi.

Lisäksi tulisi ottaa huomioon, että alueelta löytyy sopiva paikka jätepisteen rakentamiseen ja jäteauton tyhjennyksille. Kaupungin tai kunnan omistama maa-alue toimii yleensä parhaiten.”

 

Mitä etuja korttelikeräyksestä on havaittu Naantalin pilottiprojektissa?

”Asukkaille selkeitä etuja ovat kohtuulliset jätehuoltokustannukset ja paremmat lajittelumahdollisuudet lähellä omaa kotia. Poistotekstiilin lajittelu on ollut vielä erinomainen lisä! Tietenkin edistynyt jätehuoltoratkaisu tuo alueelle myös lisäarvoa.

Jätehuoltoyhtiölle ja kunnalle hyödyllistä on korttelikeräyksen myötä helpottuvat ja turvallisemmat tyhjennykset sekä materiaalien saaminen kiertoon. Korttelikeräys helpottaa EU:n laatimien tavoitteiden saavuttamista.”

Molok korttelikeräys muovi
Naantalin korttelikeräyspisteellä onnistuu myös muovipakkausten lajittelu.


Miten korttelikeräyksen yleistymistä voitaisiin edistää?

”Helpoin tapa olisi ottaa korttelikeräys huomioon jo asuinalueiden kaavoituksessa, sillä vanhoille asuinalueille pisteen rakentaminen on huomattavasti haasteellisempaa. Se, että uusilla asuinalueilla hyvät kierrätysmahdollisuudet olisi tehty lainsäädännöllä pakolliseksi, edistäisi myös korttelikeräyspisteiden yleistymistä.”

 

Näetkö, että korttelikeräys olisi tulevaisuuden jätteenkeräystapa pientaloalueilla?

”Ihan varmasti! Näen korttelikeräyksessä paljon potentiaalia uusien asuinalueiden jätteenkeräysmenetelmänä. Vielä toki on muutama haastekin pohdittavana, kuten pisteen siivoukseen ja vastuunjakoon liittyvät kysymykset. Pilotit antavat kuitenkin näihin kysymyksiin paljon tärkeää tietoa, joten varmasti asiat ovat ratkaistavissa. Kiertotalous on tärkeä osa tulevaisuutta, ja korttelikeräys on selkeä ratkaisu sen edistämiseksi.”

Haluaisitko tututusta vielä tarkemmin tulevaisuuden jäteratkaisuun? Käy vierailemassa uudistuneella korttelikerays.fi-sivullamme!

Jenni Rahkonen

Kirjoittaja Jenni Rahkonen

Jenni on ympäristötekniikan diplomi-insinööri sekä Molok Oy:n kiertotalousasiantuntija ja korttelikeräyshankkeen projektipäällikkö. Tutkimustyön ohella Jenni seuraa kiertotalouden kehitystä sekä kouluttaa sisäisesti Molok Oy:n omaa henkilökuntaa ja jälleenmyyjiä kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!