Jätteiden lajittelu, Taloyhtiö, Kierrätys, jätteiden kierrätys

Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste Vaasassa säästää rahaa ja ympäristöä

Kirjoittanut: Mervi Kailasto
Julkaistu: 30.05.2022
Päivitetty: 30.05.2022

Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste säästää rahaa

Vaasassa on asuinkatu, jonka varrella on viisi, 1980-luvulla rakennettua kerrostaloa, jotka ovat kaikki omia asunto-osakeyhtiöitään. Samoihin aikoihin rakennetuissa yhtiöissä tuli tarve kunnostaa yhtiöiden jätepisteet samaan aikaan. Yhtiöissä heräsi ajatus yhteisestä jätepisteestä, joka useamman mutkan kautta lopulta toteutuikin.

Lyhyesti:

  • 5 taloyhtiötä, 119 asuntoa
  • Aikaisemmin poltettavalle sekä muille jätteille oli useita 660 litran ja 240 litran pinta-astioita ja useita tyhjennyksiä viikossa
  • Tyhjennyskerrat ovat vähentyneet yli puolella
  • Säästöä jopa yli 1 000 € vuodessa per taloyhtiö

Alkuperäinen suunnitelma katetusta jätepisteestä kaatui

Jokainen yhtiö oli alkuun aikeissa päivittää oman aidatun jätepisteensä, kunnes esille tuotiin ajatus yhteisestä jätepisteestä.

– Suunnitelmalla on pitkä historia, ja sitä on palloteltu taloyhtiöiden hallituksissa ja pihaparlamenteissa. Ajatus sai osakseen välillä vasta- ja välillä myötätuulta. Yhtiöt lähtivät alun perin hakemaan yhden yhteisen jätekatoksen rakentamista, jolla olisi katto ja seinät. Sen aikainen Vaasan rakennusvalvonta kuitenkin kumosi hankkeen todeten, että se ei sopisi alueeseen ja ympäröivään arkkitehtuuriin, kertoo Vaasan alueen Molok-asiantuntija Jukka Kalliola.

taloyhtiön vanha jätepisteTaloyhtiöillä oli aiemmin jokaisella erikseen aidattu jäteaitaus.

Yhden taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja oli kuitenkin ollut messuilla, joissa oli ollut mukana myös Molok-aluepäällikkö Mervi Kailasto. Kailasto ja puheenjohtaja olivat keskustelleet yhtiön tilanteesta, ja Kailasto oli antanut puheenjohtajalle esitteitä Molok-keräysjärjestelmistä kotiin vietäviksi ja tutustuttaviksi. Yhtiössä lämmettiin lopulta ajatukselle yhteisestä syväkeräyspisteestä, ja siitä asiat lähtivät rullaamaan.

Yhteinen uusi jätepiste vaati perusteellisen pohjatyön

Uuden, kaikille yhteisen jätepisteen suunnittelu vaati useita kierroksia eri tahojen pöydillä. Vaasassa jätepisteen perustaminen alkoi esityksestä, joka vietiin ensiksi taloyhtiöiden yhtiökokouksiin.

Sekä Kailasto että Kalliola tunnustavat, että ilman soraääniä valmistelusta ei selvitty. Kalliola kuitenkin kokee sen johtuneen pitkälti siitä, että Molok-jätekeräysjärjestelmää ei tunnettu tarpeeksi ja siihen ei luotettu.

Alussa pelkästään jätepisteen sijoittelua mietittiin huolella ja yhdessä. Naapurikatselmuksien lisäksi myös rakennusvalvonta kävi paikan päällä tutustumassa alueeseen. Jätepisteen sijainniksi saatiin päätettyä hyvin keskeinen sijainti, joka on kohtuullisen keskellä kaikkia taloja. Kauimmaiseen kerrostaloon on enintään 100 metriä.

Lopulta uudesta jätepisteestä haettiin toimenpidelupaa. Jätepisteelle myös tehtiin erilaisia laskelmia sen synnyttämistä kustannuksista. Molok Oy:n oma suunnittelija oli mukana prosessissa koko sen ajan yhteistyössä taloyhtiöiden hallitusten sekä Vaasan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

Projekti lähti käyntiin loppukesästä 2020, ja valmis jätepiste saatiin käyttöön saman vuoden lopulla. Jätepisteelle suoritettiin lopputarkastus, ja käyttöönoton jälkeen Kalliola on seurannut jätepisteen käyttöä muutaman kuukauden ajan tyhjennysvälien optimoimiseksi sekä tukeakseen ja ohjatakseen lajittelua. Taloyhtiöiden asukkaat ovatkin lajitelleet jätteitään tehokkaasti.

Nyt jätteiden tyhjennysväli on saatu toimimaan, ja säiliöt eivät ole kukkuroillaan jäteauton tullessa tyhjentämään niitä.

Harvemmat tyhjennyskerrat säästävät rahaa ja ympäristöä sekä lisäävät turvallisuutta

Aiemmin viidellä eri taloyhtiöllä oli jokaisella omat jäteastioiden aitaukset, joissa oli useita pinta-astioita pelkästään polttokelpoiselle jätteelle. Niitä tyhjennettiin useita kertoja viikossa, ja tämän päälle tulivat vielä eri kierrätysjakeet.

Kun jätepisteet yhdistyivät, tilavuudeltaan pienempien pinta-astioiden tilalle tulivat tilavammat Molok-syväkeräysastiat. Näin pelkästään polttokelpoisen jätteen hakukertojen määrä putosi yhteen kertaan viikossa kaikkien taloyhtiöiden osalta.

Käytännössä asuinalueella kiertää raskaita jätteidenkeräysautoja huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Tämä taas tarkoittaa vähemmän melusaastetta, vähemmän pienhiukkaspäästöjä ja vähemmän asukkaiden kohtaamisia raskaiden ajoneuvojen kanssa.

Myös ajettavan tien huoltokuorma pieneni kertaheitolla, kun siihen kohdistunut rasite väheni, koska yhteinen Molok-syväkeräysjätepiste sijoitettiin asuinalueen sisääntulon alkupäähän. Näin isot jäteautot eivät kierrä enää useita kertoja viikossa koko pihaa ympäri, kuten aikaisemmin, kun jäteaitaukset oli sijoitettu jokaisen viiden kerrostalon viereen.

 

Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste säästää rahaa

Uusi jätepiste sijaitsee asuinalueen sisäänajoreitin alkupäässä,
jolloin tyhjennysautojen ei tarvitse kiertää syvällä asuinalueella.

Jätepisteen tuomat säästöt yllättivät

Taloyhtiöiden isännöitsijä Teresa Kakkuri Isännöinti Mäkiseltä vahvistaa, että kaiken kaikkiaan projekti on sujunut todella hyvin. Muutamia soraääniä lukuun ottamatta asukkaat ovat olleet hiljaisen tyytyväisiä. Rahan säästö oli kuitenkin jopa isännöitsijälle positiivinen yllätys:

– Olin itsekin yllättynyt, kun näin tilinpäätökset. Yllätyksen huomasi asukkaidenkin ilmeistä, kun he saivat kuulla säästetyn summan. Rahaa on säästynyt jokaisessa yhtiössä yli 1 000 euroa vuodessa. Kukaan ei tainnut uskoa, että yhteinen jätepiste tulee maksamaan itsensä takaisin näinkin nopeasti.

Kakkuri kertoo nykyisen jätepisteen myös säästävän isännöitsijän työtä, kun hallinnoitavana on vain yksi jätepiste viiden sijaan. Hyviin puoliin hän laskee lisäksi siisteyden.

– Uusi jätepiste on ehdottomasti siistimpi. Vanhoja jäteastioita oli vaikea saada siisteiksi pesuillakaan, ja ne eivät pysyneet tasaisissa riveissä. Molok-jätesäiliöiden ulkokuorikin on jo niin siisti, että se on helppo pitää puhtaana. Kaiken kaikkiaan tämä jätepiste on tyylikkäämpi.

Yhteinen jätepiste sopii yhteistyöhön kykeneville taloyhtiöille

Kakkuri kuvailee taloyhtiön yhteisen jätepisteen soveltuvan yhtiöille, jotka pystyvät sopimaan keskenään asioista. Toki yhtiöiden sijaintikin tulee olla sellainen, että jätepiste palvelee käytännöllisesti kaikkia asukkaita.

Sovittavaa on paljon esimerkiksi sijoituspaikasta ja kenen tontille jätepiste päätyy. Mitä tulee jätepisteestä aiheutuviin kuluihin, niin ne jyvitetään taloyhtiöille huoneistojen määrän mukaan.

– Jätehuolto jakaa laskut valmiiksi taloyhtiöille, joten kulujen tasaaminen on hyvin helppoa. Ainoastaan ylimääräiset kulut, esimerkiksi myöhemmin asennettava valaistus ja sorastus jätepisteen ympärille joudutaan tasaamaan myöhemmin. Mutta siinäkin kulut laskutetaan ensin yhdeltä taloyhtiöltä, ja isännöitsijä jakaa kulut lopuksi kaikkien yhtiöiden kesken, Kakkuri kertoo.

Molok-alueasiantuntijat palvelevat mielellään kaikkia jätepisteiden suunnittelun kanssa painiskelevia. Meillä on kolmetoista alueellista asiantuntijaa, jotka ovat aina valmiina auttamaan sinua. Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan

  • Varmistamme, että keräys tapahtuu lainsäädännön ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti
  • Autamme sinua suunnittelussa ja mitoituksessa, jotta jätepiste on taloyhtiöön sopivan kokoinen
  • Jätepisteiden laajennuksiin ja asennuksiin meillä on luotettavat, vakituiset ammattilaiset
Mervi Kailasto

Kirjoittaja Mervi Kailasto

Mervi on Molok Oy:n myynti- ja alue-asiantuntija: Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!