Jätteiden lajittelu, Jätehuolto, Kierrätys, Syväkeräys

Tavoitteena tehokas jätehuolto ja kierrätyksen edesauttaminen jo 30 vuotta

Kirjoittanut: Marko Penttinen
Julkaistu: 08.04.2021
Päivitetty: 29.03.2024

30_yrs_recycling_300x170px_some

Aikaa kestävät ideat ovat usein yksinkertaisia ja paranevat ajan saatossa. Näin on käynyt Molok-jätesäiliöillekin. Kukapa olisi uskonut 30 vuotta sitten, että pienen kylän navettapajan ensimmäinen Molok-niminen jäteastia lähtisi muuttamaan perinteistä jätehuoltoa ja valloittaisi miljoonien ihmisten sydämet ympäri maailmaa. Molok-järjestelmän kehittäjä, yrittäjä Veikko Salli luotti ainutlaatuiseen ideaansa ja kehitti jätesäiliön, joka upotetaan osittain maan alle. Toimintatavassa on sama logiikka kuin vanhoissa, kunnon maakellareissa: maan viileys ja auringonvalolta suojattu paikka pienentää jätesäiliön sisällä olevaa mikrobitoimintaa, ja siksi jätteet säilyvät pilaantumatta pidempään. 

molok_veikko_salliYrittäjä Veikko Salli luotti ainutlaatuiseen ideaansa ja kehitti jätesäiliön, joka upotetaan osittain maan alle.

Jätehuollon ja sen myötä Molok-jätesäiliöiden tärkein kohderyhmä on käyttäjät

Molok-järjestelmän kanssa jätehuolto toimii, koska tuote on alusta asti suunniteltu sen käyttäjille. Kankaanpäässä valmistetun ensimmäisen prototyypin jälkeen jätesäiliöitä asennettiin tienvarsien levähdysalueille Tiehallinnon toimesta. Tiellä liikkujien positiivinen palaute tienvarsien siistiytymisestä edesauttoi uuden innovaation laajenemista puistoihin, rannoille, matkailukohteisiin ja asuinalueille. Toiminta siirrettiin Kankaanpäästä Laviaan, jossa ensimmäinen kunnallinen pilotti käynnistettiin Molok syväkeräysmenetelmällä. 

Ensimmäinen merkittävä tilaus tuli Varissuon asuinalueelta Turusta. Monikulttuurinen alue oli valmis ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta jätehuoltojärjestelmää. Rohkea asenne palkitsi, sillä alueen jätehuolto saatiin äärettömän hienoon kuntoon ja tärkeintä oli se, että käyttäjät eli alueen asukkaat olivat järjestelmään erittäin tyytyväisiä. Vuosina 2003–2004 Veikko Salli osti tontin Nokian Kankaantaan teollisuusalueelta ja siirsi sinne kaikki Molok Oy:n Suomen toiminnot. Molok Oy vei uudenlaista jätehuoltoa järjestelmällisesti eteenpäin, eikä siinä menossa ollut aikaa katsoa peräpeiliin, vaan katse oli kohdistettuna tarkasti tulevaisuuteen. Tuotteeseen uskottiin ja sitä kehitettiin jatkuvasti parempaan suuntaan käyttäjiltä tulleen palautteen avulla.

molok_varissuo_finland_first_containers (2)Turussa, Varissuon asuinalueella on lähes 30 vuotta vanhoja säiliöitä edelleen käytössä.

Kansainvälisen jätehuoltoinnovaation juuret ovat edelleen vahvasti Suomessa

Tuotteemme on yrityksen perustamisesta lähtien valmistettu Suomessa, Nokialla. Tiettyjä tuotteen osia kuten kansirakenteita ja betonikaivoja on valmistettu myös kohdemaassa lisenssisopimuksella tai paikallisena kokoonpanona. Jätesäiliöt valmistetaan pääasiassa käsityönä. Suomalaiset syntyjuuret ovat edelleen tärkeä osa organisaatiotamme, ja ylpeydellä esittelemme suomalaisen innovaation ja osaamisen tuotoksen jo yli 40 vientimaassamme ympäri maailmaa. Tuotantotiloja on laajennettu useita kertoja yrityksen kasvaessa. Pääkonttorilla ja tehtaalla työskentelee tällä hetkellä vakituisesti 82 henkilöä sekä yli 20 kausityöntekijää.

Molok_factory_nokia_finlandNokian pääkonttorilta ja tehtaalta lähtee Molok-jätesäiliöitä ympäri maailmaa, 40 vientimaahan.

Kuntien jätehuolto ja jäteastioiden vaatimukset ovat muuttuneet tarpeiden mukaan, ja tähän tarpeeseen Molok on vastannut 30 vuoden ajan. Molok Oy:n tuotekehitystä on leimannut alusta asti halu ja kyky vastata kuntien jätehuollon tarpeisiin vuosia etukäteen, ei vasta tarpeen ilmentyessä. Molok on jatkuvasti tehnyt innovaatioita jätehuollon nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ennakoivalla otteella, ja tätä työtä teemme edelleen. Kunnallisen jätehuollon tehokkuus ja kierrätyksen edistäminen ovat edelleen meidän toimintamme keskipisteessä.

Kierrätyksen merkitys ymmärretään tänä päivänä huomattavasti paremmin kuin 30 vuotta sitten. Jätteiden erottelun tarve osana tehokasta ja ekologista jätehuoltoa on merkittävä muutos, johon Molok Oy:lla on tarjota kestävät ja vastuullisesti ratkaisut.

Molok_employee_factory_Nokia_FinlandMeillä työskentelee monia pitkänlinjan Molok-ammattilaisia.
Kuvassa Lauri Aaltola, joka on työskennellyt yrityksessä jo 25-vuotta.

Miksi jätehuolto ja kierrätyksen lisääminen on tärkeää?

Väestön kasvu, talouskasvu ja kaupungistuminen vaikuttavat jätemäärien kasvuun maailman laajuisesti. Tämän vuosisadan loppuun mennessä arvioidaan kehittyvien maiden kuuluvan suurimpiin yhdyskuntajätteen tuottajiin. Ahtaiden kaupunkien tilan- ja rahoituksen puute vaikuttavat siihen, että nykyisen jätehuollon taso kasvavaan jätemäärään nähden ei ole tällä hetkellä tarpeeksi kattava. Jätehuoltoa pitää siis kehittää ja parantaa.

Kaatopaikkasijoittaminen on vielä yleisin jätteen käsittelytapa tavalliselle sekajätteelle (yhdyskuntajätteelle) maailmanlaajuisesti. Tulevaisuudessa jätteet pitäisi tehokkaammin lajitella suoraan siellä, missä jätettä syntyy. Tällainen syntypaikkalajittelu avaisi uusia ovia jätteenkäsittelyvaihtoehdoille jätteen erottelu- ja hyötykäyttöominaisuuksien parantuessa. Tässä puhutaankin jo ihmisten asenteista, tietoisuuden lisäämisestä ja toimintatapojen muutoksesta. Nämä asiat ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan edistyksestä, joka johtaa kohti kestävää jätehuoltoa. Näissä asioissa me Molok Oy:ssa olemme olleet ja tulemme olemaan edelläkävijöitä. Muutokset tapahtuvat vain valitettavan pienin askelin. Nyt olisi aika ottaa pidempiä askelia, jotta pääsemme haluttuun lopputulokseen: jätteiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

molokdomino_lithuaniaTulevaisuudessa jätteet pitäisi tehokkaammin lajitella suoraan siellä, missä jätettä syntyy eli yleensä kotien läheisyydessä. Kierrätyksestä pitää tehdä helppoa ja vaivatonta. Näin kierrätysinto kasvaa ja ympäristö kiittää.

EU on asettanut jäsenmailleen paineita tekemällä jätesäädöspaketin, jonka keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uudistetun jätedirektiivin mukaan esimerkiksi Suomessa yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Molok Oy:ssa me rohkaisemme kuntia ja taloyhtiöitä toimimiaan mahdollisimman nopeasti, eikä vasta siirtymäajan loppuosalla. Mitä aikaisemmin saamme korkeamman kierrätysasteen, sitä nopeammin se auttaa ympäristöämme.

Kestävä jätehuolto toimii ilmastomme ja ympäristömme hyväksi

Jätemäärien kasvun lisäksi toinen merkittävä maailmaa koskettava asia on ilmastonmuutos. Yrityksemme ja tuotteemme ydinajatus on tehdä ympäristöstä jätteettömämpi ja siistimpi. Molok-säiliöiden ansiosta jätteiden kerääminen on entistä ympäristöystävällisempää. Tuotteillamme on pitkä elinkaari. Runkokaivomme ovat kestäneet koko yrityksemme olemassaolon ajan, jopa 30 vuotta. Tämä kertoo tuotteen vahvasta laadusta ja kestävyydestä. Mikäli joku osa pitää vaihtaa, niin kattavat huolto- ja varaosapalvelut mahdollistavat tuotteiden korjaamisen ja päivittämisen.

molok_emptying_swedenJätesäiliöiden tyhjennyksen hiljaisuus ja esteettisyys on myös ympäristöystävällisyyttä.

Maan alla oleviin jätesäiliöihin mahtuu paljon jätettä ja jätteen tiivistymisen ansiosta säiliöitämme tyhjennetään harvemmin kuin tavallisia pinta-astioita. Tällöin jäteautot aiheuttavat vähemmän liikenneruuhkia, käyttävät vähemmän polttoainetta ja muodostavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Jätesäiliöiden tyhjennyksen hiljaisuus ja esteettisyys on myös ympäristöystävällisyyttä. Jätesäiliön tyhjennyksestä syntyvä ääni on yksi ympäristöön vaikuttava asia. Molok-säiliöiden tyhjennys on hiljaista verrattuna esim. pinta-astioiden tyhjennykseen. Hiljaisuus johtuu siitä, että säiliöitä ei tarvitse raahata mihinkään vaan ne tyhjennetään jäteautossa olevan nosturin avulla. Säiliön sisällä oleva jätesäkki nousee lähes äänettömästi ylös ja jäteauton kuljettaja tyhjentää se yhtä hiljaisesti jäteauton kyytiin. Tämä mahdollistaa myös sen, että säiliöt voidaan tyhjentää yöllä, koska tyhjennyksestä ei aiheudu meluhaittaa ympäristöön.

Huomioitavaa on sekin, että jätesäiliön ei tarvitse olla ympäristöä rumentava asia, joka pitää piilottaa jonnekin nurkan taakse häiritsemästä ympäröivää maisemaa. Kun jätepiste on silmää miellyttävä, ympäristöön sulautuva ja siisti, niin se luo automaattisesti siisteyttä ympärilleen. Kukaan ei halua jättää rumia roskia lojumaan säiliöiden ympärille ja näin ihmiset ja ympäristö kiittää. Nämä kaikki ovat äärimmäisen positiivisia asioita ilmastomme ja ympäristömme hyväksi.

Molok Oy:n ja kierrätyksen tulevaisuus? 

Meidän tavoitteenamme on luoda niin laadukkaita tuotteita, että ne kestävät käytössä pitkään. Samalla varmistamme, että tuotteiden käyttö on helppoa ja vaivatonta niin roskien lajittelijalle kuin jätesäiliöiden tyhjentäjällekin. Teemmekin jatkuvaa kehitystyötä löytääksemme entistä kestävämpiä toimintatapoja. Yksi tärkeä toimintatapa on se, että Molok-ratkaisulla kierrättäminen voidaan tuoda lähelle käyttäjiä. Kuluttajien kierrättämiskäyttäytymisen parantamisessa on huomattu, että kierrätys paranee, kun jätesäiliöt on sijoitettu sellaiseen paikkaan, johon on lyhyt matka ja helppo päästä. Mieluiten jätepisteen pitäisi olla päivittäisten kulkureittien varrella. Näin kierrätys onnistuu parhaiten. Olemme huomanneet, että ihmisillä on tahtoa ja halua kierrättää jätteitä, mutta hankaluudeksi muodostuu usein se, että kierrättämisestä tehdään vaivalloista. Monille keräyspisteet sijaitsevat vain liian kaukana heidän päivittäisiltä reiteiltään, mikä luonnollisesti vähentää motivaatiota kierrättämiseen. Kun puitteet helppoon kierrätyksen toteuttamiseen luodaan, niin kierrätysastetta saadaan nostettua.

molok_recyclingTahtoa ja halua kierrättämiseen on, mutta hankaluudeksi muodostuu usein se, että kierrättämisestä tehdään vaivalloista. Kierrätys paranee, kun jätesäiliöt on sijoitettu sellaiseen paikkaan, johon on lyhyt matka ja helppo päästä.

Jätehuollon ja kierrätyksen tehostamiseen on tahtotila – mutta onko rohkeutta ottaa käyttöön tehokkaita keräysratkaisuja?

Lajittelua harjoittavien ihmisten ja päätöksenteon näkökulmasta kokonaisuus näyttää kuitenkin siltä, että tahtotilaa lajitteluun on huomattavasti enemmän kuin päätöksentekijöillä on rohkeutta edistää laajaa, lähellä kotia tapahtuvaa monen jätejakeen keräystä. Tällä hetkellä käytössä on yhteiskeräyspisteet isojen markettien tms. pihoilla, mutta niiden määrä ja sijoittelu ei tue lajittelun riittävää kasvua. Meidän vastauksemme asiaan on edistykselliset ratkaisut, kuten neliskulmainen MolokDomino-säiliöjärjestelmä, jossa 10 m2 tilassa voidaan kerätä 15 000 litraa jätettä. Tällaisella, lähelle kotia sijoitetulla säiliöjärjestelmällä saadaan helposti kerättyä seitsemää erilaista jätettä: biojätettä, metallia, muovia, pahvia, paperia, lasia ja sekajätettä. Ratkaisu on ideaali kerros- ja rivitalokäyttöön sekä omakotitalojen yhteiseksi keräyspisteeksi. Useamman omakotitalon tai pienten rivitaloyhtiöiden yhteyskeräyspiste on nimeltään korttelikeräys, joka on Molok Oy:n luoma konsepti. Korttelikeräys vähentää jäteautoliikennettä asuinalueella ja näin naapuruston päästöt vähenevät samalla kun turvallisuus ja kierrätysinto kasvavat. Lisäksi asukkaiden lajitteluun käyttämä aika vähenee, kun jätteenkeräysastiat sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä asukkaiden kotipihoista. Kun kierrätys tehdään helpoksi ja lajittelumahdollisuudet tuodaan lähelle asukasta, saadaan enemmän ja puhtaampaa materiaalia uudestaan kiertoon. Korttelikeräys on otettu käyttöön uusilla asuinalueilla Suomessa, Ruotsissa ja Liettuassa.

molok_korttelikeräys_falun_swedenKorttelikeräys on Molok Oy:n luoma konsepti. Korttelikeräys vähentää jäteautoliikennettä asuinalueella ja näin naapuruston päästöt vähenevät samalla kun turvallisuus ja kierrätysinto kasvavat. Kuva Ruotsin Falunista.

Molok-ratkaisulla on mahdollisuus päästä jopa 50 % kustannussäästöihin kahdenkymmenen vuoden aikavälillä, kun järjestelmää verrataan tavanomaisiin pinta-astioihin. Pintakeräyksen kustannuksia lisää jätekatoksen rakennus ja ylläpito. Pinta-astiat ovat tilavuudeltaan huomattavasti Molok-säiliöitä pienempiä, ja jätekatos asettaa aina rajat jäteastioiden määrälle. Kun astioita tulee lisää, joudutaan katosta laajentamaan tai rakentamaan jopa kokonaan uusi riittämättömän tilalle. Pitkällä aikavälillä Molok-syväkeräys tulee pintakeräystä edullisemmaksi paitsi jäteastioiden pitkän käyttöiän myös harvemman tyhjennysvälin ansiosta. Molok-säiliöiden etuna on niiden monikäyttöisyys: kun tarvitaan lisää keräysmahdollisuuksia, voidaan jo asennettua säiliötä jakaa useammalle jätejakeelle, eikä uuden säiliön hankinta ole tarpeen.

LUE MYÖS: Jäteastiat jatkuvasti täynnä - mitä tehdä?

Teknologia tulee vahvemmin mukaan tukemaan järkevää jätehuoltoa

Maailmalla käytetään muun muassa erilaisia jätesäiliöiden tyhjennystekniikoita ja anturointeja mittaamaan esimerkiksi jäteastian täyttöastetta, tyhjentämistä, avaamista ja lämpötilan muutoksia. Seuraamme alan teknologian kehitystä ja kehitämme niihin liittyviä ratkaisuja. Näiden suhteen oma tarjontamme on jatkuvasti laajentunut tarjoten erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja sekä mekaniikkaan että elektroniikkaan liittyen. Yksi esimerkki on sähkölukko, jonka mukana tuleva ohjelmisto mahdollistaa jätesäiliön käytön rajaamisen, käytön seurannan ja lukkojen etäohjauksen. Tiedämme, että jäteastioiden tyhjennys on melko kovakouraista ja nopeatempoista toimintaa. Tämän vuoksi periaatteemme tuotteiden kehityksessä onkin varmistaa, että jätesäiliöt ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä sekä roskien viejälle että roskien tyhjentäjälle.

molokdomino_lifting_containerMolok-säiliön sisällä käytetään erilaisten jätteiden keräämiseen kovasäiliötä tai pehmeää nostosäkkiä.
Kovasäiliöillä saadaan hyödynnettyä kolmea eri tyhjennystekniikkaa, 1-koukku, 2-koukku ja Kinshofer tyhjennystä.

Jätehuollon keskusteluissa puhutaan usein aika isoista asioista ja kokonaisuuksista. Kuitenkin päivittäisessä arkielämässä roskien vieminen pois omasta kodista kuuluu jokaisen tavallisen ihmisen elämään. Meille pitäisi tarjota roskien viemiselle sellainen paikka, joka on miellyttävä, siisti ja vaivaton. Näin yksinkertaista se on, kun asioita ajattelee pienesti.

Me Molok Oy:ssa haluamme kiittää kaikkia Teitä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, jotka olette mahdollistaneet 30 vuotisen taipaleemme ja saamme jatkaa kulkua yhdessä eteenpäin.

Molok_thank_youMe kiitämme kaikkia Teitä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, jotka olette mahdollistaneet 30 vuotisen taipaleemme. Kuvassa osa kansainvälistä Molok-tiimiä.

Olkaa yhteydessä meihin - Me autamme teitä jätehuoltoon liittyvissä asioissa

kotimaan asiantuntijat

pääkonttorin väki

kansainväliset asiantuntijat

 

Marko Penttinen

Kirjoittaja Marko Penttinen

Marko on Molok Oy:n toimitusjohtaja

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!