Pihasuunnittelu, Kiertotalous

Tulevaisuuden ekopiha on houkutteleva viherkeidas

Kirjoittanut: Jani Parkkonen
Julkaistu: 16.11.2017
Päivitetty: 12.08.2020

ekologiset_pihat.jpg

Tulevaisuuden piharakentamisessa keskitytään yhä enemmän ekologisuuteen. Jo nyt pihoilla nähdään ekologisten arvojen nousu. Mitä tarkoitetaan ekologisella piharakentamisella ja millaisia luonnonmukaisia ratkaisuja tulemme näkemään tulevaisuuden pihoilla?

Mikä ekologisuus?

Ekologisuus piharakentamisessa tarkoittaa pihan olosuhteiden kokonaisvaltaista huomioimista: materiaalien koko elinkaaren ymmärtämistä, tontilla olevien maamassojen hyödyntämistä, rakennusvaiheen lyhyitä kuljetusmatkoja, säästäväisyyttä energiankulutuksessa sekä veden, orgaanisen aineksen sekä ravinteiden kierron hyödyntämistä. Aina ei tarvitse esimerkiksi rahdata tontille uutta multaa, jos vanhaakin voi kunnostaa.

Ekologisuus on asia, joka on otettava tulevaisuuden rakentamisessa huomioon yhä kokonaisvaltaisemmin. Rakennekerroksissa voi esimerkiksi käyttää kierrätysbetonia ja kalusteiden materiaaleissa on pyrittävä kestävyyteen. Myös kierrätysmateriaaleista tehtyjä kalusteita aletaan suosia.

Syötävät kasvit kasvatetaan omalla pihalla

Pihoilla aletaan kasvattaa yhä enemmän syötäviä kasveja. Taloyhtiöidenkin pihoille kaivataan jo kasvatuslaatikoita, marjapensaita ja hedelmäpuita. Kaupunkipihojen hyötyviljelyssä onkin paljon positiivisia vaikutuksia. Hyötyviljely pihamaalla tuottaa lähiruokaa, lisää ulkoilua, kannustaa yhteisöllisyyteen ja vähentää hiilijalanjälkeä.

Taloyhtiön pihallakin voi olla palstaistutuksia, kasvihuoneita tai vaikkapa korotettuja kasvilavoja. Yhdessä tekemistä lisää tietenkin myös yhteiset sadonkorjuujuhlat!

Hyötykasviviljelyn siirtyminen laatikkoviljelyyn, terveellisen ruoan tavoittelu sekä lähiruoan arvostaminen ovatkin lisänneet jo hyötyviljelyn kiinnostusta yhteisillä pihoilla. Monipuolisella kasvillisuudella lisätään elinympäristöä myös hyönteisille, linnuille ja eläimille.

Kierrätysmateriaalit käyttöön

Kestävä piharakentaminen on yhdistelmä ekologista, sosiaalista, teknistä ja taloudellista aspektia. Kaikkia aspekteja on vaikea toteuttaa kaikissa rakennusvalinnoissa ja tasapainottelu näiden välillä onkin välillä haastavaa.

Kierrätys- ja uusiomateriaalit tulevat lisääntymään tulevaisuuden piharakentamisessa. Käytöstä poistettuja materiaaleja voidaan hyötykäyttää uusiin tarkoituksiin ja siten tukea ekologista piharakentamista.

Johanna Pulju on tutkinut opinnäytetyössään kierrätysmateriaalien hyödyntämistä pihasuunnittelussa ja -rakentamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa rakennus- ja purkujätteen hyötykäyttöä, josta voidaan uusiokäyttää tiiliä, posliinia tai vaikkapa puuainesta. Huomioon on kuitenkin otettava materiaalien säänkestävyys ja se, miten ne kestävät kulutusta. Muuten ollaan tilanteessa, jossa haluttu ekologinen vaihtoehto johtaa sittenkin uusien materiaalien ostoon.

Kestävän kehityksen mukainen ympäristörakentaminen on tulevaisuutta – mitä paremmin osaamme ottaa mallia luonnosta, sen parempaan lopputulokseen pääsemme.

Kompostoinnilla omat lannoitteet

Yksi tulevaisuuden pihojen trendeistä on jo tämän päivän vaatimustenkin mukainen kompostointi. Pihan materiaalien kierrättäminen on osa kestävää kehitystä ja tulevaisuudessa se tulee olemaan yhä tärkeämpää.

Pihasuunnittelun lähtökohtana voikin olla kokonaan luonnollisen kiertokulun mukaan toimeentuleva piha, jossa puutarhajäte kierrätetään ja sadevesi hyödynnetään kasteluvetenä ja vesielementtinä sekä monimuotoisena eliöyhteisönä. Kompostointi tuo pihoille omat mullat ja lannoitteet!

Vihreät katot elävöittävät pihaa

Viherkattoja on tehty ympäri maailmaa jo vuosisatoja ja yhtä sen perinteisimmistä muodoista, turvekattoa, on käytetty aikanaan Suomessakin saunojen, navettojen ja aittojen katteena.

Viherkatoista ja viherseinistä tullaan varmuudella olemaan tulevaisuudessa yhä kiinnostuneempia. Kasvillisuudella peitetyt katot ja seinät ovat maailmalla jo aktiivisessa käytössä ja ne rantautuvat pikkuhiljaa Suomeenkin. Viherpeitteillä pystytään vähentämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja, kun kasvillisuus pidättää vettä, puhdistaa ilmaa ja vähentää muun muassa kaupunkimelua.

Viherkatot ja -seinät ovat toki myös esteettinen valinta ja muokkavat kaupunkirakentamista luonnonmukaisempaan suuntaan. Ne elävöittävät kauneudessaan koko pihaa! Muun muassa Helsingin kaupunki aikoo jatkossa suosia viherkattoja uusiin kouluihin ja päiväkoteihin sekä omaan asuntotuontantoonsa.

Ekologiset ratkaisut tukevat yhteisöllisyyttä

Pihoista toivotaan tulevaisuudessa yhä enemmän kaikkien sukupolvien yhteisiä toiminnallisia tiloja, jossa vauvat ja vaarit puuhastelevat vieri vieressä. Ekologiset ratkaisut viljelypuuhasteluineen tukevatkin juuri tätä.

Tulevaisuuden pihoilla kannustetaan kaikkia asukkaita yhteisölliseen hyötyviljelyyn. Näin ekologisuus ja yhdessä tekeminen kulkevat käsi kädessä. Ennen kaikkea pihat tullaan näkemään tulevaisuudessa yhä enemmän luonnon jatkeena.


Tässä kirjoituksessa on käytetty Urbaanin piharakentamisen trendiraporttiin osallistuneiden asiantuntijoiden vastauksia. Lataa koko raportti itsellesi ja tutustu tulevaisuuden pihoihin!

Urbaanin piharakentamisen trendiraportti

Jani Parkkonen

Kirjoittaja Jani Parkkonen

Jani Parkkonen on Molok Oy:n myynti- ja alueasiantuntija. Janin vastuulla ovat Uudenmaan ja Hämeenlinnan alueet. Janilta voi kysyä neuvoa syväkeräys -järjestelmästä, pintasäiliöistä, paikallisista jätehuoltomääräyksistä, etäisyyksistä rakennuksista, kerättävistä jätelajikkeista tai vaikkapa tyhjennyksistä.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!