MolokDomino, Półpodziemne pojemniki, segregacja odpadów, odpady komunalne

Czy można dopasować MolokDomino do potrzeb segregacji odpadów komunalnych?

Scenariusz Molok
Opublikowano dnia: 09.02.2022
Zaktualizowano: 11.10.2022

MolokDomino_Rovaniemi_church (04)_web

Wzrost wytwarzania odpadów komunalnych przez lokatorów domów i mieszkań zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne i ekonomiczne sposoby zagospodarowywania śmieci. Niestety standardowe kontenery, ulokowane zwyczajowo pod wiatami lub zadaszeniem, nie spełniają tych oczekiwań, a dodatkowo negatywnie wpływają na estetykę przestrzeni. System MolokDomino jest natomiast rozwiązaniem elastycznym, które można dostosować do zmieniających się przepisów i potrzeb segregacji odpadów komunalnych.

Dlaczego tak ważna jest możliwość dopasowywania pojemników na odpady komunalne do zmieniających się potrzeb ich segregacji?

Jak wynika z danych GUS, w roku 2020 ilość odbieranych odpadów komunalnych wzrosła aż o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja wzrostowa w gospodarce odpadami komunalnymi utrzymuje się od wielu lat. Przykładowo, w 2010 r. każdy mieszkaniec wytwarzał 263 kg odpadów, a w 2015 r. – już 283 kg. Widać więc wyraźnie, jak zwiększa się zapotrzebowanie na przestrzeń do wyrzucania śmieci, zanim zostaną one odebrane przez pojazdy opróżniające. Zmiany te sprawiają również, że niezbędne stają się systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, które sprostają tym wyzwaniom, a jednocześnie pozwolą przechowywać duże ilości śmieci na niewielkiej przestrzeni, i to bez konieczności częstego opróżniania pojemników.

Zobacz także: Segregacja odpadów na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS

Czy system MolokDomino może sprostać zmieniającym się przepisom związanym z segregacją odpadów komunalnych?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach. Przewiduje ona stopniowe zmniejszanie ilości odpadów komunalnych, trafiających na składowiska. Do 2035 r. państwa należące do Unii Europejskiej muszą osiągnąć aż 65-procentowy pułap udziału śmieci poddanych recyklingowi. Zmiany te wpłyną na gospodarkę odpadami komunalnymi w gminach – spowodują zmiany aktualnie obowiązujących zasad gospodarowania śmieciami.

W systemie MolokDomino dostosowywanie wielkości kontenerów do zmieniających się potrzeb segregacji odpadów komunalnych jest wyjątkowo łatwe. Wystarczy zmienić konfigurację dotychczas stosowanych modułów, by zapewnić mieszkańcom pojemniki na poszczególne frakcje odpadów.

Skontaktuj się z nami

W jaki sposób można zaadaptować system MolokDomino do aktualnych potrzeb segregacji odpadów komunalnych?

System śmietników podziemnych MolokDomino jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem, przeznaczonym do segregacji i zbiórki odpadów komunalnych. Co to oznacza? Kwadratowe kontenery systemu MolokDomino składają się z modułów adaptacyjnych. Funkcja ta umożliwia podzielenie całego systemu na dwie lub nawet na pięć części. Ostateczna ich liczba i konfiguracja zależą od wybranego modelu i korpusu kontenera. Elastyczność ta pozwala bardzo szybko zmodyfikować objętości poszczególnych pojemników na wybrane frakcje odpadów komunalnych w razie zmiany nawyków, wytycznych dotyczących segregacji czy zapotrzebowania na określone typy pojemników.

MolokDomino_Lielahdenkatu (01)_web

Skontaktuj się z nami

Czy można dostosować system MolokDomino do zwiększonego wytwarzania odpadów komunalnych bez wzrostu kosztów zagospodarowywania śmieci?

System pojemników MolokDomino aż w 60 procentach znajduje się pod ziemią. Mimo że zbiorniki mają pojemność 5 m3, nie zajmują powierzchni, jakiej potrzebowałyby standardowe kontenery o analogicznej objętości. Jeden pojemnik MolokDomino o pojemność 5 m3 zastępuje pięć standardowo stosowanych kontenerów 1100-litrowych. 

Wrzucane do pojemników MolokDomino odpady pod wpływem własnego ciężaru i oddziaływania grawitacji ulegają kompresji. Dzięki temu zwiększa się wolna przestrzeń pojemnika nawet o 20%. Oznacza to, że mimo zwiększonego wytwarzania odpadów komunalnych nie ma potrzeby częstszego ich wywozu.

Zobacz także: Jak działa system pojemników półpodziemnych MolokDomino?

Czy można dopasować system MolokDomino do potrzeb segregowania odpadów komunalnych w sposób estetyczny i bezpieczny dla środowiska?

Mieszkańcy bloków mieszkalnych oczekują, że przestrzeń wokół miejsca, w którym żyją, będzie nie tylko estetyczna, ale i bezpieczna. Niestety potrzeby tej nie zaspokajają stosunkowo duże wiaty czy zadaszenia, pod którymi ulokowane są standardowe kontenery na śmieci. Najczęściej nie są one również szczelne, co generuje nieprzyjemny zapach.

Kontenery MolokDomino mają objętość 5 m3, ale w aż 60 procentach zlokalizowane są pod ziemią. Dzięki temu nie zajmują dużej powierzchni. Są przy tym bardzo szczelne, co nie rodzi zagrożenia dla środowiska naturalnego (w tym przede wszystkim dla kondycji gleby i wód podziemnych).

Kontenery MolokDomino mogą zostać obłożone różnego typu materiałami, dzięki czemu dostosowują się do wyglądu otoczenia lub zlokalizowanych wokół budynków. Ma to olbrzymie znaczenie dla estetyki przestrzeni i poprawy jakości mieszkania w danej okolicy.

Interesują Cię pojemniki półpodziemne MolokDomino? 

Skontaktuj się z nami