MolokDomino, Półpodziemne pojemniki, segregacja odpadów, odpady komunalne

Wiaty śmietnikowe i pojemniki półpodziemne – co wybrać?

Scenariusz Molok
Opublikowano dnia: 09.02.2022
Zaktualizowano: 02.03.2022

molok-image (12)

Zorganizowanie segregacji odpadów komunalnych to nie lada wyzwanie. Trudność można napotkać już na etapie wyboru pomiędzy wiatą śmietnikową, pod którą umieszczane są kontenery na odpady a pojemnikami półpodziemnymi. Biorąc jednak pod uwagę rosnącą z roku na rok ilość wytwarzanych śmieci, przy jednoczesnej potrzebie utrzymania wysokiej estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni – decyzja wydaje się oczywista. Pojemniki Molok to sposób na ekologiczną, bezpieczną, estetyczną i ekonomiczną segregację odpadów komunalnych.

Półpodziemne pojemniki na odpady a wiata śmietnikowa – przepisy i formalne aspekty budowy

Kwestie formalne inwestycji związanych z budową reguluje w Polsce ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. Zarówno w przypadku budowy wiaty śmietnikowej (murowanej lub z innych materiałów), jak i półpodziemnych pojemników na odpady komunalne może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, choć nie zawsze jest to konieczne.

W przypadku budowy wiaty śmietnikowej przy blokach wystarczy zgłoszenie budowy do Urzędu Miasta lub Gminy, o ile ta będzie mieć powierzchnię nieprzekraczającą 50 m2. Drugim warunkiem jest, by na działce planowanej inwestycji znajdowały się nie więcej niż dwie takie wiaty na każde 1000 m2. Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę jest również wymagane w przypadku wolnostojących altan. Warunkiem jednak jest, by ich powierzchnia nie przekraczała 35 m2, zakładając dodatkowo, że na każdych 500 m2 powierzchni jest tylko jeden taki obiekt.

Budowa pojemników półpodziemnych może wymagać wyłącznie zgłoszenia, choć znacznie częściej konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Inwestycja ta wymaga sporządzenie dokumentacji projektowej. Wykonuje się ją na podstawie map do celów projektowych oraz map zasadniczych. Wszystko po to, by uniknąć naruszenia istniejących podziemnych wodociągów, sieci energetycznej czy gazowej, a nawet światłowodów. Jest to również ważne dlatego, że trwałość pojemników podziemnych w przeciwieństwie do kontenerów powierzchniowych wynosi kilkadziesiąt lat. Ulokowanie ich zwłaszcza w przestrzeni publicznej czy na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedli wymaga dokładnego przemyślenia.

Pojemniki półpodziemne a wiata śmietnikowa – warunki techniczne

Bez względu na to, czy budowane są pojemniki półpodziemne, czy wiata śmietnikowa – odległości względem budynków i granicy działki muszą być zachowane. Kwestię tę reguluje prawo budowlane. Zgodnie z jego zapisami miejsce składowania odpadów komunalnych musi znajdować się w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi oraz 3 m od granicy działki.

W przypadku wiaty śmietnikowej odległość nawet 10 m nie wystarczy, by nie narażać mieszkańców na nieprzyjemny zapach wydobywający się z kontenerów powierzchniowych. Tymczasem pojemniki półpodziemne Molok są tak szczelne, że nawet siedząc na ławce tuż obok, nie jest się narażonym na wdychanie oparów psujących się odpadów komunalnych.

Zobacz także: Jak działa system pojemników półpodziemnych MolokDomino?

MOLOK-L-181011-3800

Wiata śmietnikowa a śmietniki półpodziemne – jaką zajmują powierzchnię?

W przypadku wiaty śmietnikowej wymiary nie są i nie mogą być stałe. Na powierzchnię, jaką zajmuje, wpływ ma przede wszystkim liczba kontenerów, które muszą znaleźć się pod zadaszeniem. To natomiast jest determinowane przez ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. O ile w przypadku domów jednorodzinnych wiata nie zajmuje bardzo dużej powierzchni (wystarczy taka o wymiarach 2 m × 2 m), o tyle na terenie wspólnot mieszkaniowych czy osiedli mieszkaniowych konieczne jest postawienie wiaty o dużo większych rozmiarach, dostosowanych do liczby mieszkańców i ilości generowanych przez nich odpadów komunalnych. W praktyce zwykle obiekt ten zajmuje kilkadziesiąt metrów kwadratowych wolnej powierzchni, która jest tak cenna.

Pojemniki półpodziemne mają objętość 5 m3, jednak aż 60% ulokowane jest pod powierzchnią ziemi. Dzięki temu, że nad ziemią znajduje się wyłącznie 40% śmietnika – zajmuje on niewielką powierzchnię dwóch miejsc parkingowych. Warto przy tym dodać, że jeden pojemnik pozwala zmieścić odpady komunalne z pięciu standardowych kontenerów powierzchniowych.

Zasady segregacji odpadów komunalnych w pojemnikach półpodziemnych i powierzchniowych

Unia Europejska stawia przed państwami członkowskimi duże wyzwanie związane z recyklingiem. Do 2035 r. aż 65% odpadów komunalnych musi być przygotowanych do ponownego użycia lub poddania recyklingowi. Warto przy tym zaznaczyć, że już w 2025 r. poziom recyklingu musi wynosić co najmniej 55%, a w 2030 r. – 60%.

Zadanie to ułatwia podzielenie kontenerów na odpady komunalne względem ich frakcji. Jest to Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) wdrażany na terenie całej Polski od 1 lipca 2017 r. Zgodnie z nim, każdej frakcji śmieci przypisany jest odrębny kolor:

  • niebieski – papier,
  • żółty – metale i tworzywa sztuczne,
  • zielony – szkło,
  • brązowy – bioodpady,
  • czarny – odpady zmieszane.

Zobacz także: Czy można dopasować MolokDomino do potrzeb segregacji odpadów komunalnych?

Wymóg ten spełniają zarówno kontenery powierzchniowe, jak i pojemniki półpodziemne. Jednak oznaczenie systemu Molok wygląda estetyczniej i jest trwalsze. Dlaczego? Powierzchnia kontenerów standardowych bardzo szybko się niszczy, a etykieta informująca (poza kolorem) o ich przeznaczeniu przestaje być czytelna. Wpływa to negatywnie na estetykę otoczenia. Chcąc zadbać o porządek na osiedlu i jednocześnie stworzyć system do segregacji odpadów, który nie będzie negatywnie wpływał na wygląd otoczenia – warto zainwestować w system Molok.

molok-image (15)                                                                

Estetyczna segregacja odpadów komunalnych – czy to możliwe?

Jednym z największych problemów związanych ze składowaniem odpadów komunalnych w kontenerach powierzchniowych jest ich szybkie przepełnianie się, co negatywnie wpływa na estetykę otoczenia. Śmieci wydobywające się z rozerwanych worków, grasujące w koszach gryzonie i nieprzyjemny zapach psujących się odpadów – to powszechne problemy wiat śmietnikowych. Niestety mieszkańcy wytwarzają coraz więcej odpadów, których nie jest w stanie pomieścić ograniczona liczba koszy pod wiatami.

Odpowiedzią na te problemy są półpodziemne pojemniki Molok. Dają one wiele alternatyw obramowań wykonanych z różnych materiałów w wielu kolorach. Wszystko po to, by wygląd koszy komponował się z estetyką otoczenia i okolicznych budynków. Pojemniki Molok to także rozwiązanie problemu nieprzyjemnego zapachu. Klapy wrzutowe są szczelne i nie pozwalają, by woń psujących się odpadów wydobywa się na zewnątrz, Nawet siedząc na ławce tuż obok kosza na śmieci, nie poczuje się tego. Ma na to wpływ także sama konstrukcja pojemnika. Aż 60% ulokowane jest pod powierzchnią ziemi. Najstarsze odpady znajdują się na dnie kontenera, gdzie panuje najniższa temperatura, która nie sprzyja zbyt szybkiemu namnażaniu się bakterii.

Półpodziemne pojemniki na odpady – ekonomiczny sposób gospodarowania odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami wrzucanymi do powierzchniowych koszy na śmieci pod wiatami jest kosztowne. Wymaga bowiem częstego opróżniania przez przeznaczone do tego pojazdy. Nie jest to również zadanie łatwe. Każdy z kontenerów musi być przeciągnięty przez pracowników ekipy sprzątającej, co nie jest łatwe, gdy pojawiają się na drodze przeszkody, jak choćby krawężnik.

Pojemniki półpodziemne Molok opróżniane są w sposób całkowicie zmechanizowany. Wykorzystywane są do tego pojazdy z ramieniem HDS (z żurawiem hydraulicznym). Ponadto w części podziemnej śmietnika odpady zgniatają się pod własnym ciężarem. Jest to zjawisko kompresji grawitacyjnej, które pozwala uzyskać dodatkowe 20% objętości na kolejne partie odpadów. Duża objętość kosza (5 m3) i kompresja grawitacyjne sprawiają, że flota pojazdów opróżniających wywozi odpady o 80% rzadziej niż podczas obsługi powierzchniowych kontenerów. Nie pozostaje to obojętne dla wysokości rachunków.

W przypadku innych pytań dotyczących pojemników półpodziemnych zachęcamy do kontaktu – pomożemy w podjęciu decyzji.