Kierrätys, Kiertotalous

ECO3 - Nokian kaupungin alueelle rakentuva uusi ekologinen yritysalue

Kirjoittanut: Jenni Rahkonen
Julkaistu: 18.10.2017
Päivitetty: 07.01.2019

Karttakuva ECO3

ECO3 on Nokian kaupungin omistamalle alueelle rakentuva uusi ekologisia arvoja noudattava yritysalue, johon liittyvässä yhteistyössä myös Molok Oy on mukana. ECO3 on osa rakenteilla olevaa Kolmenkulma Eco-Industrial Parkia, jonka pyrkimyksenä on rakentaa uusi yritysalue nimensä mukaisesti kolmen kunnan - Tampereen, Nokian sekä Ylöjärven - alueelle.

Uutta 850 hehtaarin suuruista yritysaluetta kehitetään ensisijaisesti Cleantech -näkökulmasta siten, että alueella toimivat yritykset voivat vähentää ympäristön kuormitusta materiaali- ja energiatehokkuuden sekä ympäristöystävällisten toimintamallien, kuten jaettujen energiaresurssien sekä palvelujen avulla. Nokian kaupunki omistaa 600 hehtaaria kaikista Kolmenkulman yritysalueen maista, joten Nokian osuus on merkittävä 850 hehtaarin kokonaisuudessa.

“ECO3-alueelle sopivat kaikki sellaiset yritykset, jotka haluavat kehittää bio-, vesi- ja kiertotaloutta, ravinnekiertoa, biomassatuotteita, uusiutuvan energian tuotantoa ja teknologioita tai puu-ja metsäpohjaista liiketoimintaa. Itsenäisten yritysten alueesta syntyy perinteiset toimialarajat ylittävä uutta luova ekosysteemi, jossa toisen jäte on toisen hyödyke.” - ECO3

Me olemme päättäneet olla mukana ECO3-verkostossa siksi, että näemme useamman pienen yrityksen yhteistyöllä olevan yksittäisiä toimijoita enemmän mahdollisuuksia erityisesti vientimarkkinoilla. Lisäksi alueen kiertotalousmalli kiinnostaa monia tahoja ulkomailta asti, ja alueelle on odotettavissa ympäristöratkaisuja etsiviä kansainvälisiä vierailijoita.

Syksyn aikana ECO3-alueella on käynyt kiertotalousalan vierailuryhmiä, ja heille olemme esitelleet ajankohtaisia kehityshankkeitamme sekä toimintaamme tehdaskierroksilla.

Eco-Industrial Park -konseptin keskeisiä ominaisuuksia tulevat olemaan mm. uusiutuvaan energiaan perustuvat ratkaisut. Alue tulee mahdollistamaan myös uudenlaisia energiaratkaisuja, kuten hajautettuja ja älykkäitä energiajärjestelmiä (smart grid). Tähtäimessä ovat lisäksi monimuotoiset teolliset symbioosit, joissa toisen ylijäämä on toisen raaka-aine - yritysten välille pyritään siis luomaan voimakkaita synergiaetuja.

Me ECO3-yhteistyössä mukana olevat yritykset pääsemme verkostoitumaan yhteisissä tapaamisissa. Alueen kehittyessä voimme löytää liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi toistemme sivuvirtojen hyödyntämisessä.

“Tampereen kaupunkiseutu on älykäs ja yksi Euroopan dynaamisimmista vihreän teknologian alueista tarjoten yrityksille loistavan cleantech–osaajaverkoston sekä lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen ensimmäisessä merkittävässä Eco-Industrial Parkissa.” - Kolmenkulman Cleantech-visio 2020

ECO3 tekniset kierrot.jpgMiksi juuri Tampereen alue?

Cleantech on kattotermi kaikille ihmisen tuottamaan ympäristön kuormitusta alentaville teknologioille, innovaatioille, palveluille, tuotteille ja ratkaisuille. Cleantech on myös yksi maailman nopeimmin kasvavista liiketoimintasektoreista. Suomessa Cleantech-liiketoiminta kasvaa vuosittain noin kymmenen prosenttia.

Suomalaista Cleantech-vyöhykettä on lähdetty rakentamaan Tampereen alueelle mm. siksi, että kaupunkiseudulta löytyy jo nyt 35 yli puoli miljoona euroa vaihtavaa cleantech-yritystä, jotka työllistävät yhtensä lähes 600 henkeä. Yhteensä nämä yritykset saavuttavat jopa 700 miljoonan euron liikevaihdon. Seudun pitkä historia teknologiateollisuuden saralla (lähes 3 000 yritystä ja 34 000 työntekijää) mahdollistaa erilaisten cleantech-ratkaisujen tuomisen mukaan myös teollisiin prosesseihin.

Syksyllä 2015 Tampere voitti Tekesin Innovatiivisten Kaupunkien INKA-Awardsissa palkinnon pitkäjänteisestä työstä kehitysalustojen synnyttämisessä. Nykyisin Tampere vastaa INKA-ohjelmassa älykkäiden kaupunkien ja uudistuvan teollisuuden kansallisesta yhteistyöstä.

Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on tiivistä, joten Tampereen alueen on myös siten katsottu olevan hedelmällinen maaperä tällaiselle verkostolle.

Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkia mahdollisuuksia ECO3-yhteistyössä mukana oleminen tuo meille, sillä tällainen uudenlainen julkisen tahon, yritysten ja tutkimuslaitosten muodostama ekosysteemi on sekä Suomessa että kansainvälisesti aivan uudenlainen ajattelutapa ja edelläkävijä kiertotaloudessa.

Tilaa uudet blogikirjoitukset sähköpostiisi!

 

Jenni Rahkonen

Kirjoittaja Jenni Rahkonen

Jenni on ympäristötekniikan diplomi-insinööri sekä Molok Oy:n kiertotalousasiantuntija ja korttelikeräyshankkeen projektipäällikkö. Tutkimustyön ohella Jenni seuraa kiertotalouden kehitystä sekä kouluttaa sisäisesti Molok Oy:n omaa henkilökuntaa ja jälleenmyyjiä kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!