Jätteiden lajittelu, Kierrätys, Kiertotalous, Korttelikeräys, Syväkeräys, pientalot

Jätteiden lajittelu ja kierrätys: Korttelikeräyksen edelläkävijöinä Vihti ja Kerava

Kirjoittanut: Jenni Rahkonen
Julkaistu: 22.10.2020
Päivitetty: 23.10.2020

Korttelikeräyksessä pientaloasukkailla on oma yhteinen keräyspiste, jossa voidaan lajitella useita eri jätelajeja kävelymatkan päässä kotoa. Fiksun jätteiden keräyksen lisäksi korttelikeräys vähentää roska-autojen liikennettä asuinalueella. Näin naapuruston päästöt vähenevät samalla kun turvallisuus ja kierrätysinto kasvavat.

Korttelikeräys on otettu käyttöön tämän vuoden aikana uusilla rakentuvilla asuinalueilla mm. Vihdin Sepänpihalla sekä Keravan Kaskelassa. Molemmissa kohteissa pientaloasukkaat pääsevät nyt lajittelemaan seitsemää jätelajia: sekajätettä, biojätettä, paperia, metallia sekä lasi-, kartonki- ja muovipakkauksia.

MOLOK-200723-6885-SMALLKorttelikeräyksessä kävelymatkan päässä kotiovelta on hyvät lajittelumahdollisuudet.

Haastattelimme alueiden projekteja edistäneitä Vihdin kunnan maankäyttöasiantuntijaa Jami Harilaista sekä Keravan kaupungin infrajohtajaa Rainer Siréniä.

Vihdissä sekä kunta että asukkaat tyytyväisiä korttelikeräykseen

Vihdissä korttelikeräyspiste toteutettiin Sepänpihan asuinalueelle, jossa järjestettiin Vihdin Kotinäyttely kesällä 2020. Asukkaat ovat päässeet muuttamaan alueelle näyttelyn jälkeen ja pistettä tulee käyttämään 24 omakotitaloutta. Alueelle on rakentumassa vielä kaksi rivitalotonttia, jolloin kokonaiskäyttäjämäärä nousee yli 50 kotitalouteen.

Jätelaki on uudistumassa ja sen myötä biojätteen keräys olisi tulossa pakolliseksi kaikille yli 10 000 asukkaan taajamien kiinteistöille. Vähintään viiden asunnon kiinteistöille tulee pakolliseksi lajitella seitsemää jätelajia. Siten Sepänpihan korttelikeräyspisteeseen myöhemmin mukaan liittyvät rivitalokiinteistöt täyttävät heti jätelakiin suunnitellut vaatimukset taloyhtiöille.

Korttelikeräys-jätepiste-Vihti
Vihdin Sepänpihan korttelikeräyspiste on sijoitettu parkkipaikan yhteyteen.

Vihdin kunta investoi keräyspisteeseen ja alueelle laadittiin yhteenliittymä asukkaiden ja Vihdin kunnan välille. Kunnanhallituksen päätöksellä tontteihin sisällytettiin velvoite liittyä mukaan korttelikeräyspisteeseen. ”Periaatteessa korttelikeräyspisteeseen liittymiseen ei tullut liittymismaksua vaan tehty investointi jaettiin rakennusoikeuden perusteella tonttien kesken”, Harilainen täsmentää.

Keräyspiste sijaitsee kunnan omistamalla maalla, joka on merkitty asemakaavassa parkkipaikaksi. ”Sijoituskohta pystyttiin jälkikäteen osoittamaan korttelikeräyspisteelle, osana asukkaiden käyttämää parkkialuetta. Keräyspiste parkkipaikan vieressä vaikutti parhaalta sijainnilta.”, Jami Harilainen kertoo.

"Keräyspiste parkkipaikan vieressä
vaikutti parhaalta sijainnilta."

Vihdissä kunnallinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy tyhjentää keräyssäiliöt kullekin jätelajille sopivalla tyhjennysvälillä. Jätepistealueen yleinen kunnossapito ja talvikunnossapito on kunnan vastuulla. Keräyspisteen astioiden huolto ja kunnossapito on puolestaan yhteenliittymän jäsenille kuuluvaa.

Korttelikeräys on uudenlainen jätehuollon järjestämisen malli sekä kunnille, kunnallisille jätehuoltoyhtiöille että asukkaille. ”Halusimme olla edelläkävijänä tässä uudessa jätteenkeräysmallissa”, Harilainen toteaa. ”Yksittäisiä jäteastiatyhjennyksiä ei tarvitse tehdä jokaiselta pihalta erikseen vaan jätteet saadaan kerättyä keskitetysti.”

"Korttelikeräyksessä yksittäisiä
jäteastiatyhjennyksiä ei tarvitse tehdä
jokaiselta pihalta erikseen, 
vaan jätteet saadaan kerättyä keskitetysti.
"

Molok Oy on ollut mielellään mukana projektissa suunnittelusta lähtien. ”Olemme olleet tyytyväisiä toteutustapaan ja projektin aikatauluun. Yhteistyö on ollut hyvää Molok Oy:n kanssa”, Harilainen kiittää. ”Myös asukkaat ovat pitäneet uudesta keräyspisteestä ja heille tehdään asukaspalautekysely pisteen toiminnasta lähiaikoina.”

Keravan kaupunki valitsi korttelikeräyksen ympäristö- ja kustannushyötyjen takia

Keravan Kaskelan korttelikeräyspiste otettiin käyttöön syyskuussa 2020. Keräyspisteen ympärillä oleva asemakaava-alue rakentuu vielä ja lopulta pistettä tulee käyttämään enimmillään 95 kotitaloutta. Suurin osa käyttäjistä asuu omakotitaloissa, ja alueelle tulee myös paritaloja.

Piste on sijoitettu kaupungin omistamalle maalle. ”Alue on yleistä pysäköintialuetta, jolle voidaan sijoittaa julkista jätehuoltoa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia”, Rainer Sirén täsmentää.

Korttelikeräyspiste-KeravaKeravan Kaskelan korttelikeräyksessä lajitellaan seitsemää jätelajia pientaloalueella.

Keravan kaupunkitekniikka teki investoinnin pisteelle ja omistaa säiliöt vastaisuudessakin. Piste suunniteltiin tarjoamaan hyvät lajittelumahdollisuudet. ”Säiliöiden tilavuutta voi muuttaa ja ne pystytään jakamaan myös jälkikäteen huomioiden esimerkiksi tekstiilijätteen keräys tulevaisuudessa”, Sirén kertoo.

"Säiliöiden tilavuutta voi muuttaa
ja ne pystytään jakamaan myös
jälkikäteen huomioiden esimerkiksi
tekstiilijätteen keräys tulevaisuudessa.
"

Jätehuollon järjestäminen onnistuu yhteistyössä kunnan ja kunnallisen jätehuoltoyhtiön kesken. Keravan alueella toimiva Kiertokapula Oy tyhjentää säiliöt sekä ylläpitää ja huoltaa pistettä, Keravan kaupunki järjestää talvikunnossapidon.

Kartta-Vihti-KeravaVasemmassa karttakuvassa Vihdin korttelikeräyspisteen sijainti, oikealla Keravan piste.

”Asukkaille pisin etäisyys on vähän alle 400 metriä ja keskimäärin etäisyys on noin 200 metriä”, Sirén kuvailee. ”Keräyspiste sijaitsee kuitenkin niin, että se on käytännössä kaikilla asukkailla matkan varrella, kun he poistuvat alueelta Kaskelantielle.”

"Kapeille ja päättyville kaduille ei
haluttu jäteautoja
kulkemaan.
Päätökseen vaikutti myös
korttelikeräyksen
ympäristöystävällisyys."

Alueen jätteenkeräysmenetelmän valinnan taustalla useampi syy. ”Kapeille ja päättyville kaduille ei haluttu jäteautoja kulkemaan. Päätökseen vaikuttivat myös korttelikeräyksen ympäristöystävällisyys, joka on havaittavissa mm. tyhjennyskertojen vähenemisenä jätteenkeräyksen keskittämisen ansiosta. Uskomme kierrätykseen päätyvän jätteen määrän lisääntyvän, kun eri jakeita ei tarvitse kuljettaa kauas kotoa. Lisäksi toivomme pyöräilyn ja kävelyn lisääntyvän asiointimatkoilla, kun keskustaan ei tarvitse mukana kuljettaa kierrätettäviä jätejakeita eri pusseissa.”

Sirén toivoo, että uusi keräyspiste on onnistunut kaikkien osapuolien mielestä. ”Voisimme silloin toteuttaa vastaavia pisteitä muillekin Keravan asuinalueille.”

Lataa korttelikeräysopas ja saat lisätietoa siitä, miten korttelikeräys toimii. Oppaassa on Nokian ja Falunin pilotin mielenkiintoisia tuloksia.

New call-to-action

Jenni Rahkonen

Kirjoittaja Jenni Rahkonen

Jenni on ympäristötekniikan diplomi-insinööri sekä Molok Oy:n kiertotalousasiantuntija ja korttelikeräyshankkeen projektipäällikkö. Tutkimustyön ohella Jenni seuraa kiertotalouden kehitystä sekä kouluttaa sisäisesti Molok Oy:n omaa henkilökuntaa ja jälleenmyyjiä kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!