Molok Polska - Blog | Molok (2)

Na blogu Molok dzielimy się pomysłami i i wskazówkami na temat zarządzania odpadami oraz gospodarki o zamkniętym obiegu.

odpady biodegradowalne, recykling odpadów bio

Czym są odpady bio i na czym polega ich recykling?

Wprowadzony w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów zrodził konieczność segregacji śmieci w podziale na kilka frakcji: metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zmieszane i bioodpady. W przypadku odpadów bio, które wykorzystywane są wtórn...

23.02.2022 Molok